Popüler İçerikler

Çocuklarda Siroz

Çocuklarda siroz, siroz her yaşta ortaya çıkabilecek kronik bir hastalıktır. Yetişkinlerde başta alkole bağlı oluşabilirken, çocuklarda doğumdan itibaren ortaya çıkması mümkündür. Çocuklarda siroz bir çok nedene bağlı gelişebilir. Hepatit, vücuda giren virüsler veya doğuştan karaciğer hasarı gibi durumlar bu nedenler arasında yer alma...

Siroz Çeşitleri

Siroz çeşitleri, siroz denildiğinde bit çok çeşidiyle aklımıza gelmektedir. Karaciğer sirozu ve safra sistemine bağlı olan sirozları birbirine karıştırmamak gerekir. Karaciğer sirozu ikiye ayrılmaktadır. Büyük yumrulu siroz ve küçük yumrulu siroz olmak üzere. Büyük yumrulu sirozlar genellikle hepatit sonrasında ve doku hücrelerinin ölme...

Siroz İçin Şifalı Bitkiler

Siroz İçin Şifalı Bitkiler, Siroz karaciğerde bulunan kronik bir hastalık türüdür. Vücudumuzdaki diğer organlar gibi karaciğer de oldukça önemlidir. Fakat karaciğerde meydana gelen siroz hastalığı bu organın görevini yapmasına izin vermemektedir. Bu hastalık çoğunlukla aşırı alkol tüketimi ve sigara tüketiminden meydana gelm...

Kriptojenik Siroz

Kriptojenik siroz nedeni bilinmeyen siroz hastalığına denir. Karaciğer hayati görevler üstlenen bir organdır. Kanın temizlenmesinden vücuttaki zararlı maddelerin yok edilmesine kadar çok önemli görevleri bulunmaktadır. Bu kadar önemli olan karaciğer bazı olumsuzluklar yada genetik faktörlerden kaynaklanan nedenlerle hasarlanır, nodüller, yar...

Karından Su Alınması Siroz

Karından Su Alınması Siroz: Sirozun ortaya çıkış nedeni karaciğer bozukluğudur. Karaciğerin iltihaplanması sonucu organda büyüme başlar. Bunun devamında karaciğerde katılaşma meydana gelir, zamanla bu katılaşma bütün organa yayılır. Safra yolları ve toplar damarda bu durum baskı yapar. Karaciğerin dokularında oluşan katılaşma, kan dolaşımını...

Karaciğer Sirozu Nedir

Karaciğer sirozu nedir dersek ilk akla gelen şey karaciğer tahribatıdır. Zamanla karaciğer sertleşir ve küçülür ve fonksiyonunu yerine getiremez hale gelir. Karaciğerin dönüşsüz hasarına karaciğer sirozu denir. Değişik hastalıklara ve sebeplere bağlı olarak karaciğerde farklı farklı seviyelerde hasarlar meydana gelir. Bu hasar görme d...

Siroz Komplikasyonları

Siroz Komplikasyonları; siroz hastalığı çok ciddi bir hastalık olup karaciğerin hasarı ile sonuçlanan bir hastalıktır. Karaciğer vücudun çok önemli bir organı olup, enzim, hormon gibi bir çok mekanizmanın kurucusudur. Karaciğerde oluşacak bir hasar da ise ciddi anlamda vücutta komplikasyonlar şekillenir. Bu komplikasyonlar derinin pigment de...

Siroz Etyolojisi

Siroz etyolojisi, karaciğerde deformasyona neden olan unsurları ifade eden bir terimdir. Karaciğer deformasyonuna bağlı, bağ dokusu gelişmesi, karaciğerin sertleşmesi ve küçülmesi sonucu karaciğer hücrelerinde azalma meydana gelir ve bunun neticesinde siroz olarak nitelendirilen klinik tablo ortaya çıkar.<...

Kardiak Siroz

Kardiak siroz, siroz rahatsızlığının türlerinden biri olmaktadır. Diğer siroz türlerine göre daha az rastlanan kardiak siroz, konjestif siroz olarak da geçmektedir. Bu rahatsızlığın ana nedeni kronik kalp yetmezliği olmaktadır. Kalp yetmezliği bulunan kişilerde karaciğer bölümüne düzgün kan akımı olmadığı için karaciğer zarar görmekte...

Siroz Hastalığı Nedir

Siroz Hastalığı Nedir, karaciğer insan vücudunun en değerli olan organlarından bir tanesidir. Karaciğer kandaki şekerin düzenlenmesinde, şeker, protein ve yağın birbirine dönüşmesi ile dönüştürülmesinde birden fazla görev üstlenir. Karaciğerin hücreleri düzenli olarak dizilmiş ve aynı sıraya konulmuştur. Kişinin alkol kullanması ya da sık ol...

Primer Biliyer Siroz

Primer Biliyer Siroz; Safra sıvısının oluşturulduğu, yoğunlaştırıldığı ve karaciğerden on iki parmak bağırsağına taşındığı kanallar ve organlar sistemidir. Karaciğerin safra kanallarında meydana gelen bir takım aksaklıklar sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Zamanla siroza çevrilen bir rahatsızlıktır. Karaciğer dokusunu yara adı verilen dok...

Karaciğer Sirozu

Karaciğer Sirozu; Karaciğer vücudumuzun asıl mekanizmasına sahip olan bir organdır. Kan şekerinin düzenlenmesini, yağ, şeker ve proteinlerin birbirine dönüştürülmesi gibi bir çok görevi üstlenmektedir. karaciğer hücreleri düzenli bir şekilde dizilmiş ve sıraya konulmuş yapıdadır. Farklı hastalıklara maruz kalan karaciğer değişik derecelerde...

Siroz Hastalığı Son Evresi

Siroz Hastalığı Son Evresi, Siroz karaciğer organının işlevlerini kaybetmesiyle sona eren, normal halde karaciğerde var olan lobül görev birimlerinin sertleşme ve nebdeleşme ile onun yerini geri dönüşümü olmayan fibrozis dokusunun devraldığı patolojik duruma verilen bir isimdir. Fakat bu tıbbi terim genellikle kronik karaciğer yangısı...

Siroz Neden Olur

Siroz Neden Olur; Bu hastalık vücudumuzun en büyük organı olan karaciğerde görülmektedir. Karaciğer ortalama olarak 1.5 kg ağırlığındadır. Sağ ve sol olmak üzere iki loptan meydana gelmiştir. Sağ lop 3 bölmedir. Sol lop ise biraz daha küçük 2 bölmedir. Sol lobun küçük olmasının sebebi ise kalp ve mide varlığıdır. Loplar karaciğerin asıl gör...

Siroz Başlangıcı

Siroz Başlangıcı, karaciğer vücudumuzdaki kan şekerinin düzenlenmesinden protein, yağ ve şekerin birbiri ile dönüştürülmesinde pek çok görev almaktadır. Karaciğerin hücreleri düzenli biçimde sıralamıştır. Kişilerin alkol kullanmaları sık tüketmeleri özellikle hepatit hastalıklarının meydana gelmesini sağlarken, büyük çapta karaciğerin yapısı...

Siroz Kan Değerleri

Siroz Kan Değerleri, Kan dolaşımının içerisinde yer alan ve karaciğer hasarıyla beraber yine diğer karaciğer hastalıklarının teşhis edilmesi için yardımcı olan değişik protein ve enzim analizlerinin tümü “karaciğer fonksiyon testleri” ismi verilmiştir. Bu testlerin yapılması, karaciğerin fonksiyonlarına ilişkin bir fikir vermesi ve ka...

Siroz Bulaşıcımıdır

Siroz bulaşıcımıdır, karaciğerdeki dokuların yerini ölü hücrelerin alması ve bununla birlikte ortaya çıkan hasarın giderek artmasıyla devam eden bu hastalığa siroz adı verilir. Siroz birçok nedenden ötürü oluşsa da, en yaygın görülen nedeni hepatit hastalıkları ve aşırı alkol tüketimidir. Siroz hatalığı bulaşıcı bir hastalık olmada da, ...

Siroz Diyeti

Siroz diyeti: Karaciğerin büyümesi yada körelmesi sonucunda ortaya çıkan bir hastalık türüne bağlı olarak dikkat edilmesi oldukça önem arz eden beslenme türüdür. Bu hastalık aşırı alkol tüketimi sonucunda meydana gelir. Tedavisi mümkün olmayan bu hastalığa yakalanıldığı zaman alkolden uzaklaşmak şart haline gelir. ...

Siroz Nedir

Siroz Nedir, karaciğer özellikle insan vücudunun aynı bir kimya fabrikası şeklinde çalışan organı olarak nitelendirilir. Karaciğer kan şekerinin düzenlenmesinde, şeker, protein ve yağın birbirine dönüşmesine ve dönüştürülebilmesi için pek çok görevi üstlenmektedir. Karaciğerde görev yapan hücreler özellikle düzenli olarak dizilmiş ve sıraya ...

Siroz

Siroz, vücudun en önemli fonksiyonlarından birisi olan karaciğeri, vücudun içerisinde kimya fabrikasını andırarak çalışan bir organ olarak tabir edebiliriz. Kan şekerinin düzenlenmesinden şeker, yağ, protein birbirine dönüşmesine kadar birçok görev üstlenir. Hücrelerin yok olmasıyla birlikte karaciğerde küçülme gerçekleşir ve karaciğerin g...

Siroz Hastalığının Son Evresi

Siroz Hastalığının Son Evresi, Karaciğerde gelişen siroz hastalığı, karaciğer için en tehlikeli hastalık olarak bilinir. Siroz bir kere bulaşırsa daha dönüşü yoktur. Çünkü karaciğer çok hırpalanmış olduğundan, tedavisi mümkün değildir. Ancak siroz hastalığı, uzun yıllar süren bir rahatsızlıktır. Meydana gelen tüm belirti ve aksaklıklarla müc...

Siroz Kanseri

Siroz Kanseri, Siroz kanserinin görüldüğü organ karaciğer adını verdiğimiz vücudumuzun asıl kimya fabrikası olarak ifade ettiğimiz organımızdır. Karaciğer karın sağ üst bölümünde yer alır. 2 loptan meydana gelmiştir. bu lop adını erdiğimiz yapılar ise binlerce görev birimi olan lopçuklardan meydana gelmiştir. Karaciğer yağların mekanik sindi...

Dekompanse Siroz

Dekompanse siroz, Karın bölgesinde sıvı toplanarak kanama oluşur. Karın bölgesinde oluşan kanama parametrelere ayrılarak bilüribin oranlarında artma olur. Dekompanse siroz hastalığında albümin ile ensefalopatinde düşmeler çok daha belirgin bir hale gelir. Dekompanse siroz diğer siroz evrelerine göre en iyi seviyede olan siroz türüdür. D...

Karaciğer Yağlanması Siroz

Karaciğer Yağlanması Siroz; Karaciğer vücudumuzun en önemli organıdır. Ortalama olarak 1.5 kilo ağırlığına yakındır. Karaciğeri vücuttan gelen iki damar besler. Bunlardan birincisi kalpten gelen, diğeri ise mide, bağırsak, pankreastan gelen kan ile beslenir. Yaşam için gerekli olan protein sentezi, zararlı maddelerin zararsız hale getirilmes...

Siroz Koması

Siroz koması, siroz karaciğerin hasar görerek görevini yerine getirememesi, hücrelerin zarar görmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık durumudur. Yani karaciğer dokusunun yerini bağ dokusu alma durumunda ortaya çıkabilmektedir. Buna bağlı karaciğer yapısı bozulmaktadır. İlerleyen bir hastalıktır. Tedavi edilmezse ölümcül bir hastalıktı...

Siroz Hastaları Ne Kadar Yaşar

Siroz hastaları ne kadar yaşar, sorusuna çok net bir ifade verilmemekle beraber yapılan araştırmalara dayanılarak siroz hastalığında yaşam süresinin 1 ile 20 yıl arasında değişkenlik gösterdiği söylenebilir. Bu değişkenliğin en belirleyici sebebi elbetteki karaciğerin durumu ve siroz hastalığının yanı sıra hastada başka hastalıkların ol...

Karaciğer Fibroz Ve Sirozu

Karaciğer Fibroz Ve Sirozu; karaciğer fibroz ve sirozunda, karaciğerde bir takım değişiklikler gelmekte ve karaciğer hücrelerinde hasarlar söz konusu olmaktadır. Karaciğer dokusunun yara şeklinde nedbeleşme görülmektedir. Bu duruma fibrozlaşma denilmektedir. Karaciğerdeki bu küçük nedbe dokuları (fibroz) giderek daha büyük nedbe dokuları hal...

Sirozun Son Evresi Ne Kadar Sürer

Sirozun son evresi ne kadar sürer; karaciğer karnın sağ üst kısmında bulunan ve sindirim sisteminin parçası olan bir organdır. Karaciğer bir çok hayati fonksiyon gerçekleştirir. Karaciğer insan vücudunun filtresi gibi çalışan bir organdır. Vücudun toksinlerden arınması sağlar. Karaciğerin hastalanması durumunda görevini yapamaz ve kişi ...

Karaciğer Sirozu Evreleri

Karaciğer sirozu evreleri, karaciğerdeki dokuların bozulup, hasar görmesiyle meydana gelir. Karaciğer sirozu erken dönemlerde pek belirti vermeden ilerleyip ölüme kadar götüren bir hastalıktır.Karaciğer sirozu evreleriMikroskobik Siroz; hastalık bu döneminde hiç bir belirti g...

Siroz Evreleri

Siroz Evreleri, Siroz, normal karaciğer dokusunun yerini bağ dokunun almasıyla birlikte karaciğer organı fonksiyonlarını yerine getiremez hale gelir. Bağ dokusu nedeniyle kanlanması bozulan karaciğer, vücudun ihtiyacı olan albümin ve pıhtılaşma faktörü proteinlerinin yapımını yavaşlatır ve bu durum siroz hastalığı olarak adlandırılır. Sir...

Siroz İlaçları

Siroz ilaçları, karaciğerlerde oluşan yaraların giderilmesinde ve tedavi edilmesinde kullanılmak üzere alınan ilaçlar olarak bilinmektedir. Siroz hastalığı süresince karaciğer hücrelerinin ölerek, yerine bağ dokusu hücrelerini bırakması ve karaciğer dokularının düzelemeyecek kadar tahribi ile kullanılan bazı siroz ilaçları bulunmaktadır...

Siroz Hastalığı

Siroz hastalığı, siroz; karaciğer yapısının çeşitli nedenlere bağlı olarak bozulması ve hücrelerin zarara uğramasına denir. Siroz hastalığı, insan vücudunun en önemli organlarından biri olan karaciğeri, küçültür ve ciddi tahribatlar verir. Bildiğiniz üzere karaciğer; vücudumuzu toksit maddeleri başta olmak üzere tüm zehirli atıkları t...

Hepatit C Siroz

Hepatit C Siroz Nedir, Hepatit C bir virüstür. Bu virüs çeşitli nedenlerle (ilaç kullanımı, alkol kullanımı veya otoimmün) vücuda girer. Vücuda giren bu virüs karaciğere gelip fonksiyonlarını bozarak sistemik bir hastalığa sebep olur. Bu hastalık karaciğerde yaralara ve iltihaplanmalar şeklinde başlar. Hepatit c virüsü yüzünden hastalığ...

Hepatit B Siroz

Hepatit B Siroz, Karaciğerde oluşan hücre ve hücre zarı iltihabına hepatit b siroz denir. Normalde çok riskli bir hastalık değildir fakat bu hastalık erkenden teşhis edilmeyip ihmal edilirse kanser hastalığına çevirebilir ve ölümcül riski artabilir. Aynı zamanda taşıyıcılık riski de vardır.Hepa...

Siroz Tanısı

Siroz Tanısı, Siroz hastalığı karaciğerde görülen bir hastalıktır. Karaciğer oranının vücudumuz da bir çok görevi bulunmaktadır. Bu yüzden karaciğer vücudumuzun fabrikası olarak ifade edilir. Kan şekerinin düzenlenmesinde, yağ, şeker, protein gibi organik bileşiklerin birbirine dönüşümünü sağlayarak birbirlerinin eksikliğini giderici özelliğ...

İlerlemiş Siroz Hastalığı

İlerlemiş siroz hastalığı, günümüzde ciddi sağlık sorunlarından biri olan siroz hastalığı insan vücudundaki karaciğerin hasarlı olmasıdır. Bu durum göz ardı edilmemeli kişilerce şikayet edilmeden mutlaka arada bir kan değerlerine baktırılmalı karaciğerin sağlıklı olup olmadığı uzman hekim tarafından kontrol edilmelidir. Sağlık sorunu yaşay...

Siroz Genetik Mi

Siroz Genetik Mi, İnsan vücudunda bulunan her organda olduğu gibi önemli görevleri vardır. Karaciğer tüm sistemi etkileyen önemli organlardan bir tanesidir. Bu anlamda karaciğerin bazı hayati görevleri vardır. Bunların içerisinde karaciğer, kan şekeri düzenlenmesinde, yağ, şeker ve proteinlerin birbirlerine dönüşmesine kadar birçok sist...

Siroz Nasıl Olur

Siroz nasıl olur, siroz hastalığı vücudumuzun en önemli organlarından biri olan karaciğerin hasar görmesi ile oluşan bir hastalıktır. Karaciğer hayatın devamlılığı için başta kan şekeri düzenlenmesi, yağ ve şekerin birbirine dönüştürmesi gibi önemli görevleri yerine getirmektedir. Alkol kullanımı ve daha bir çok nedene bağlı olarak karaciğer...

Sirozda Beslenme

Sirozda Beslenme siroz karaciğerde oluşan bir takım hasarların giderek büyümesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Karaciğerde oluşan yaralar ve hasarlar karaciğerin görevini yerine getirmesini engeller. Bu nedenle vücut toksinlerden arınamaz. Toksinlerden arınamayan vücutta bir çok hastalık ortaya çıkmaya başlar. Bu hastalıkların en başında da siro...

Siroz Hastalığına Ne İyi Gelir

Siroz Hastalığına Ne İyi Gelir, siroz karaciğerde hasar oluşmasından dolayı karaciğerde yaraların artması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu durum karaciğerin görevini yerine getirememesi' ne neden olur. Karaciğerde oluşan hasarın artması sonucunda siroz meydana gelmektedir. Siroz hastalığına ne iyi gelir. Siroza neden olan durumlardan ...

Siroz Belirtileri Nelerdir

Siroz Belirtileri Nelerdir, Siroz karaciğerde meydana gelen bir takım nedenlerden dolayı oluşan yaraların çok ilerlemesi sonucunda ortaya çıkar. Hepatit virüsleri ve kronik olarak aşırı miktarda tüketilen alkol nedeniyle karaciğerde ciddi boyutlarda hasar meydana gelmektedir. Karaciğer de oluşan bu hasarın ilerlemesi sonucunda da siroz meyda...

Siroz Karaciğer Nakli

Siroz karaciğer nakli; karaciğeri artık fonksiyonunu yitirip karaciğer yetmezliği çeken hastalarda mecbur kalınan bir durumdur. İki şekilde yapılabilir.Kadavradan nakilCanlı vericiden nakilKadavradan olan nakil organlarını bağışlamış olan insanların öldükten sonra nakillerinin yapılması demektir. Canlı veric...

Biliyer Siroz

Biliyer Siroz, karaciğerdeki safra kanallarında ve safra salgısında fizyolojik durumun bozulmasıyla ortaya çıkan siroz türüne Biliyer Siroz denir. Biliyer siroz, primer biliyer siroz ve sekonder biliyer siroz olmak üzere iki ye ayrılır.Primer Biliyer Siroz: Hastalığın etkeni günümüzde halen tam olarak bilinmemekted...

Alkole Bağlı Siroz

Alkole bağlı siroz; karaciğer hücrelerinin harabiyetine bağlı olarak şekillenen siroz hastalığı, bir çok nedene bağlı olarak oluşabileceği gibi en önemli etkenlerden biride alkol kullanımıdır. Alkol içerisindeki kimyasal maddeler karaciğer hücrelerinde aşırı harabiyete sebebiyet verirler. Sonuç itibari ile karaciğer sertleşir, küçülür ve fo...

 

Siroz İlaçları
Siroz Evreleri
Karaciğer Sirozu Evreleri
Sirozun Son Evresi Ne Kadar Sürer
Karaciğer Fibroz Ve Sirozu
Siroz Hastaları Ne Kadar Yaşar
Siroz Koması
Karaciğer Yağlanması Siroz
Dekompanse Siroz
Siroz Kanseri
Siroz Hastalığının Son Evresi
Siroz
Siroz Nedir
Siroz Diyeti
Siroz Bulaşıcımıdır
Siroz Kan Değerleri
Siroz Başlangıcı
Siroz Neden Olur
Siroz Hastalığı Son Evresi
Karaciğer Sirozu
Primer Biliyer Siroz
Siroz Hastalığı Nedir
Kardiak Siroz
Siroz Etyolojisi
Siroz Komplikasyonları
Karaciğer Sirozu Nedir
Karından Su Alınması Siroz
Kriptojenik Siroz
Siroz İçin Şifalı Bitkiler
Siroz Çeşitleri
Popüler İçerik
Karaciğer Sirozu Nedir
Karaciğer Sirozu Nedir
Karaciğer sirozu nedir dersek ilk akla gelen şey karaciğer tahribatıdır. Zamanla karaciğer sertleşir ve küçülür ve fonksiyonunu yerine getiremez hale ...
Karından Su Alınması Siroz
Karından Su Alınması Siroz
Karından Su Alınması Siroz: Sirozun ortaya çıkış nedeni karaciğer bozukluğudur. Karaciğerin iltihaplanması sonucu organda büyüme başlar. Bunun devamın...
Kriptojenik Siroz
Kriptojenik Siroz
Kriptojenik siroz nedeni bilinmeyen siroz hastalığına denir. Karaciğer hayati görevler üstlenen bir organdır. Kanın temizlenmesinden vücuttaki zararlı...
Siroz İçin Şifalı Bitkiler
Siroz İçin Şifalı Bitkiler
Siroz İçin Şifalı Bitkiler, Siroz karaciğerde bulunan kronik bir hastalık türüdür. Vücudumuzdaki diğer organlar gibi karaciğer de oldukça önemlidir. F...
Siroz Çeşitleri
Siroz Çeşitleri
Siroz çeşitleri, siroz denildiğinde bit çok çeşidiyle aklımıza gelmektedir. Karaciğer sirozu ve safra sistemine bağlı olan sirozları birbirine karıştı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Karaciğer Sirozu Nedir
Karından Su Alınması Siroz
Kriptojenik Siroz
Siroz İçin Şifalı Bitkiler
Siroz Çeşitleri
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019