sirozhastaligi.com https://www.sirozhastaligi.com Siroz, Siroz Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi tr-TR hourly 1 Copyright 2020, sirozhastaligi.com Sat, 03 Jun 2017 00:00:00 +0000 Sat, 04 Apr 2020 00:00:00 +0000 60 Alkole Bağlı Siroz https://www.sirozhastaligi.com/alkole-bagli-siroz.html Thu, 15 Nov 2018 00:55:22 +0000 Alkole bağlı siroz; karaciğer hücrelerinin  harabiyetine bağlı olarak şekillenen siroz hastalığı, bir çok nedene bağlı olarak oluşabileceği gibi en önemli etkenlerden biride alkol kullanımıdır. Alkol içerisindeki kimyasal Alkole bağlı siroz; karaciğer hücrelerinin  harabiyetine bağlı olarak şekillenen siroz hastalığı, bir çok nedene bağlı olarak oluşabileceği gibi en önemli etkenlerden biride alkol kullanımıdır. Alkol içerisindeki kimyasal maddeler karaciğer hücrelerinde aşırı harabiyete sebebiyet verirler. Sonuç itibari ile karaciğer sertleşir, küçülür ve fonksiyonlarını yerine getiremez bir hal alır. 

Alkole bağlı sirozun belirtileri;
 • Alkol tüketimi sonrası şiddetli hazımsızlık 
 • Karında su toplanması
 • Aşırı halsizlik ve yorgunluk hali
 • Kaşıntı
 • Uyuklama hali
 • Gözlerde ve idrarda sararma
 • Vücutta morluklar oluşumu
 • Kanama, anemi
 • Kilo kaybı 
 • İleri ki dönemlerde kan kusma
Alkole bağlı siroz oluşumu geriye dönüşümü olmayan ciddi bir hastalıktır. Alkole bağlı siroz oluşmuş bireylerde erken teşhis çok önmeli olup, uzman hekimlerce diyet ve ilaç uygulamaları ile birey uzun süre hayatını idame ettirebilir. Fakat ilerlemiş siroz olgularında medikal olarak tedavi başlatılmasında olumlu bir cevap alınmaz. Bu durumda bireyin karaciğer nakli olması söz konusudur. Alkole bağlı siroz oluşmuş bireylerin mutlaka alkolü bırakmalı, karaciğeri yorucu gıdalardan uzak durmalıdırlar. Alkole bağlı olarak oluşmuş siroz hastalığında, karında su tolanması ve bacaklarda ödem şekillenmesi hallerinde bu sıvıların vücuttan atılması yada çekilmesi gerekmektedir. Ağrılı bir dönem olan bu durumlarda diüretik denilen idrar söktürücü ilaçlar ile ödem azaltılmaya çalışılır. Karında sıvı toplanmasında ise karın bölgesinden özel yöntemler ile sıvı çekilmesi yapılır.

Alkole bağlı siroz oluşumu nasıl engellenir;
 • Aşırı alkol tüketmemek. 
 • Aşırı yağlı gıda tüketiminden kaçınmak.
 • Aşırı şişmanlıktan ve obeziteden kaçınmak.
 • Düzenli kan tahlilleri yaptırmak.
 • Karaciğer yağlanmasına dikkat etmek. 
]]>
Biliyer Siroz https://www.sirozhastaligi.com/biliyer-siroz.html Thu, 15 Nov 2018 01:17:59 +0000 Biliyer Siroz, karaciğerdeki safra kanallarında ve safra salgısında fizyolojik durumun bozulmasıyla ortaya çıkan siroz türüne Biliyer Siroz denir. Biliyer siroz, primer biliyer siroz ve sekonder biliyer siroz olmak üzere iki y Biliyer Siroz, karaciğerdeki safra kanallarında ve safra salgısında fizyolojik durumun bozulmasıyla ortaya çıkan siroz türüne Biliyer Siroz denir. Biliyer siroz, primer biliyer siroz ve sekonder biliyer siroz olmak üzere iki ye ayrılır.
 • Primer Biliyer Siroz: Hastalığın etkeni günümüzde halen tam olarak bilinmemektedir. Primer biliyer sirozda safra salgılanmasında bir bozukluk vardır. Yapılan bir çok araştırmada bu tip siroz hastalarının %75-80 gibi bir oranında karaciğer içindeki safra yollarının çeperlerinde oluşan hücrelere karşı otoantikorlar oluştuğu gözlenmektedir. Vakaların üçte ikisinde immünglobolin G ve immünglobolin M oranlarında artışlar gözlenmiştir ve bu durum primer biliyer sirozun Otoimmün bir bozukluk olduğunu ortaya atmıştır.
 • Sekonder Biliyer Siroz: Bu tip sirozda ise mekanizma karaciğer dışındaki safra yollarının tıkanması sonucu oluşur ve zamanla ortaya çıkar. Bu çeşit tıkanmaların birkaç nedeni nedbe dokusu, çevre organlarda özellikle pankreasta oluşan tümörler, safra taşlarıdır. Daralan safra kanalında safra birikimi başlar. Bu safra hepatositleri zedelemeye başlar ve iltihaplı reaksiyona neden olur. Tıkanıklık giderilmezse nedbe dokusu oluşumu gerçekleşir ve buda klasik bir siroz oluşumu demektir.
Hasta insanlarda ilk belirti olarak kaşıntı gözükür daha sonra bu durumu sarılık takip eder. Hasta bireylerin dışkısı açık renktedir bunun nedeni ise safranın bağırsağa hiç gelememesi veya az gelmesidir. İdrarın rengi ise tam tersine koyudur bunun nedeni ise idrarda normalden fazla bulunan ürobilindir. Safra maddesi bağırsaklara yeterince gelmediğinden yağların sindirilebilirliği de bozulur dolayısıyla yağda eriyen vitaminlerin (A, D, E, K) emilimi de bozulmuş olur. D vitamini yetersizliği sonuçta kemiklerde bozukluklar baş gösterir ve kalsiyum yetersizliği ortaya çıkar. Kalsiyum kaybı nedeniyle bu hastalarda bel omurlarında zedelenmeler ve buna bağlı ağrılar gözlenir. K vitaminin emiliminin azalması ise kanın pıhtılaşma süresini bozar ve kan geç pıhtılaşır.

Primer biliyer siroz tedavisi günümüzde pek mümkün olmamakla birlikte oluşan şiddetli kaşıntıyı ve ağrıyı önlemeye yönelik antihistaminik ilaçlar ve yatıştırıcılar kullanılır. Sekonder biliyer sirozun tedavisi ise erken evrede kapanan safra kanalının cerrahi yolla açılmasıdır. 
]]>
Siroz Karaciğer Nakli https://www.sirozhastaligi.com/siroz-karaciger-nakli.html Thu, 15 Nov 2018 17:31:41 +0000 Siroz karaciğer nakli; karaciğeri artık fonksiyonunu yitirip karaciğer yetmezliği çeken hastalarda mecbur kalınan bir durumdur. İki şekilde yapılabilir.Kadavradan nakilCanlı vericiden nakilKadavrada Siroz karaciğer nakli; karaciğeri artık fonksiyonunu yitirip karaciğer yetmezliği çeken hastalarda mecbur kalınan bir durumdur. İki şekilde yapılabilir.
 • Kadavradan nakil
 • Canlı vericiden nakil

Kadavradan olan nakil organlarını bağışlamış olan insanların öldükten sonra nakillerinin yapılması demektir. Canlı vericiden nakil ise canlı bir donörden alınan karaciğer parçasının (tabii ki burada koşul canlı donöre yetecek kadar karaciğer parçası kalmasıdır) alıcıya nakli demektir. Çok komplike bir ameliyattır. Canlı donörler karaciğer nakli hastaları için çok önemlidir. Çünkü karaciğer nakli için sıra bekleyen insanların yaklaşık %50'si bekleme sırasında hayatını kaybetmektedir. Sadece yarısının ameliyatının gerçekleşme şansı vardır. Canlı vericiler ile ölüm oranlarının azaltılması mümkün olacaktır.

Canlı vericili nakilin avantajları

 • Bekleme süresi kısadır.
 • En uygun organı bulmak kolaylaşır.
 • Nakil işleminin uygun şartlarda yapılması naklin başarılı olması olması ihtimalini arttırır. 

Siroz karaciğer nakli canlıdan olacaksa bir takım prensipler vardır. 

 • Alıcı vericinin karaciğerini kabul etmelidir.
 • Nakil ameliyatı sırasında tüm masraflar alıcının sağlık güvence kurumu tarafından karşılanmalıdır. Buna ameliyat öncesi sonrası bütün tetkikler yatış masrafları dahildir.
 • Vericinin istediği anda vazgeçme hakkı vardır.
 • 4. dereceye kadar akrabadan nakil yapılabilir. ( sağlık bakanlığınca belirlenmiştir.
]]>
Siroz Belirtileri Nelerdir https://www.sirozhastaligi.com/siroz-belirtileri-nelerdir.html Fri, 16 Nov 2018 17:30:50 +0000 Siroz Belirtileri Nelerdir, Siroz karaciğerde meydana gelen bir takım nedenlerden dolayı oluşan yaraların çok ilerlemesi sonucunda ortaya çıkar. Hepatit virüsleri ve kronik olarak aşırı miktarda tüketilen alkol nedeniyle karaciğe Siroz Belirtileri Nelerdir, Siroz karaciğerde meydana gelen bir takım nedenlerden dolayı oluşan yaraların çok ilerlemesi sonucunda ortaya çıkar. Hepatit virüsleri ve kronik olarak aşırı miktarda tüketilen alkol nedeniyle karaciğerde ciddi boyutlarda hasar meydana gelmektedir. Karaciğer de oluşan bu hasarın ilerlemesi sonucunda da siroz meydana gelir. Siroz karaciğerde meydana gelen hasara bir tepki olarak ortaya çıkar. Siroz belirtileri kolay kolay kendini göstermez. Siroz kendini gösterebilmesi için karaciğerde ciddi bir yaranın ve hasarın oluşması gerekir.

Siroz Belirtileri

Halsizlik, siroz belirtilerinden biri olan halsizlik karaciğerin çok aşırı derecede hasar görmesi sonucunda bir çok yaranın meydana gelmesinde ve vücutta dolaşan kanın rengini ve özelliğini değiştirmesi sonucunda siroz olan kişide aşırı miktarda yorgunluk ve halsizlik meydana gelmeye başlar. Görevini gerektiği şekilde yerine getiremeyen karaciğer bütün vücudu olumsuz bir şekilde etkilemeye başlar. Bu etkileme ile de halsizlik meydana gelmeye başlar.

Kanama, karaciğeri besleyen aynı zamanda karaciğer için oldukça önemli olan küçük ve ince damarlar da yaşanan kan basıncının artması sonucu yani hipertansiyon ortaya çıkarak damarların patlamasına neden olur. Bu nedenle bu basınca dayanamayan damarlar vücutta bir takım kanamaların ortaya çıkmasına neden olur. Portal hipertansiyon adı da verilen bu olaya siroz hastalığı çok fazla neden olduğu gözlemlenebilir. Bu durumun ortaya çıkması ile birlikte kimi zaman şiddetli kanamaların da oluştuğu gözlemlenmiştir.

Morarma kanın dezenfekte görevini üstlenen en önemli organlardan biri olan karaciğer siroz hastalığına maruz kaldığında bir takım fonksiyonlarını yerine getiremez. Bu nedenle vücut üzerinde bir takım morluklar meydana gelir. Karaciğerin görevini yerine getirememesi nedeni ile kan dezenfekte olmadığı için kanda ki oksijen miktarı da giderek azalma gösterir. Vücuttaki morarma nedenlerinden biri de budur.

İştahsızlık ve Bulantı, bu belirti bir çok hastalığın ilk belirtisi olduğu için hemen siroz hastalığı olarak düşünülmez. Ancak iştahsızlık ve bulantı siroz belirtilerindendir. görevini yerine getiremeyen karaciğer vücutta oluşan toksinlerin dışarı atılmasını sağlayamaz. Bu nedenle vücutta biriken toksinler siroz hastalarında iştahsızlık ve bulantı'ya neden olur.

Vücutta ödem oluşması Siroz en belirgin belirtilerinden biri olan vücutta ödem ve şişliktir. Daha çoğunlukla karın bölgesinde meydana gelen bu ödemler vücudun su toplamasından dolayı ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda ödem ve şişlikler bacaklarda da meydana gelebilir.

Kilo kaybı Siroz hastalığının ilk belirtilerinden biri olan kilo kaybı vücutta toksin atılmaması dan dolayı kilo kaybına neden olur.

Sarılık ciltte ve gözlerde oluşan sarılık siroz hastalığının en belirgin belirtilerinden biridir. Hepatit virüsünün neden olduğu sarılık hastalığı hepatitten kaynaklanmaktadır. Bu sararma nedeni ile HCV virüsleri karaciğere ciddi anlamda zarar vermektedir. Bundan dolayı siroz hastalığı ortaya çıkar. Bu nedenle ciltte ve gözlerde oluşan sarılık siroz hastalığının ilk belirtisidir
]]>
Siroz Hastalığına Ne İyi Gelir https://www.sirozhastaligi.com/siroz-hastaligina-ne-iyi-gelir.html Fri, 16 Nov 2018 20:04:01 +0000 Siroz Hastalığına Ne İyi Gelir, siroz karaciğerde hasar oluşmasından dolayı karaciğerde yaraların artması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu durum karaciğerin görevini yerine getirememesi' ne neden olur. Karaciğerde oluşan hasa Siroz Hastalığına Ne İyi Gelir, siroz karaciğerde hasar oluşmasından dolayı karaciğerde yaraların artması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu durum karaciğerin görevini yerine getirememesi' ne neden olur. Karaciğerde oluşan hasarın artması sonucunda siroz meydana gelmektedir. Siroz hastalığına ne iyi gelir. Siroza neden olan durumlardan biri de alkol ve sigara' dır. Bu nedenle özellikle alkol ve sigaradan uzak durmak karaciğerin rahatlamasını sağlayacaktır. Siroz hastalığına iyi gelecek yöntemleri bulabilmek için öncelikle siroza neden olan etkenleri ortaya çıkarmak gerekir.

Siroz Hastalığına Ne İyi Gelir

Papatya tohumu papatya karaciğerde oluşan hasarı ve yaraları tedavi etmekte oldukça etkili bir bitkidir. papatya tohumlarını güzelce temizleyip daha sonra bir su bardağı sıcak suyun içerisinde bekletin. Daha sonra papatya tohumu suyuna iki kaşık kadar da limon damlası ekleyerek iyice karıştırın. Daha sonra bu karışımı günde 2 kere taze olarak tüketin. Karaciğerdeki yağlanmayı, yaraları ve oluşan hasarı kısa sürede tedavi edecektir.

Limon ve tuz klorsuz olan bir bardak suyun içerisine 1 adet limon sıkın. Daha sonra bir çay kaşığı kadar tuz ekleyin. Daha sonra bu karışımı iyice karıştırarak gün içerisinde iki defa tüketin. Özellikle siroz hastaları için karaciğerin tedavisinde oldukça etkili bir yöntemdir. Siroz hastalarında karaciğerde oluşan hasar sindirimi de etkileyeceğinden şeker türlerinden uzak durulmalıdır. Şekerli gıdaların az tüketilmesi vücudun yorulmasını da engeller. Bu nedenle limon ve tuz karışımı aynı zamanda mideye de iyi geldiği için şeker ihtiyacını azaltacaktır.

Ispanak ve havuç vücudun halsiz ve dirençsiz düşmesinin en büyük nedenlerinden biri de vücudun demir ihtiyacının azalmasıdır. Bu nedenle vücuda demir depolamak karaciğeri koruma altına alır. Havuç ve Ispanak da bulunan zengin demir depoları sayesinde vücut kendini kısa sürede toparlayarak karaciğerde oluşan hasarı da onaracaktır. Havuç ve Ispanakları iyice yıkadıktan sonra püre haline gelecek şekilde iyice ezin. Daha sonra süzgeçten geçirerek suyunu çıkartın. Daha sonra günlük taze olarak ıspanak ve havuç suyunu için. Böylelikle başta karaciğerdeki siroz hastalığı olmak üzere bir çok hastalığa karşı vücudun direnç göstermesini sağlayacaktır.
]]>
Sirozda Beslenme https://www.sirozhastaligi.com/sirozda-beslenme.html Sat, 17 Nov 2018 08:52:47 +0000 Sirozda Beslenme siroz karaciğerde oluşan bir takım hasarların giderek büyümesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Karaciğerde oluşan yaralar ve hasarlar karaciğerin görevini yerine getirmesini engeller. Bu nedenle vücut toksinlerden ar Sirozda Beslenme siroz karaciğerde oluşan bir takım hasarların giderek büyümesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Karaciğerde oluşan yaralar ve hasarlar karaciğerin görevini yerine getirmesini engeller. Bu nedenle vücut toksinlerden arınamaz. Toksinlerden arınamayan vücutta bir çok hastalık ortaya çıkmaya başlar. Bu hastalıkların en başında da siroz hastalığı gelmektedir. Siroz hastalığı ile baş edebilmek için beslenme oldukça önemlidir. Bu nedenle siroz da beslenme programı uygulanmalıdır. Özellikle de sebze ağırlıklı gıdalar tüketilmelidir.

Siroz da Beslenme Nasıl Olmalıdır

Sebzeler, karaciğerin temizlenmesi için oldukça önemli olan sebzeler vücudu toksinlerden arınmasını sağlar. Sülfür içeren besinler karaciğerin temizlenmesini sağlayarak vücuda giren kimyasalların dışarı atılmasını sağlamaktadır. Siroz hastalığının yol açtığı karaciğerdeki Hasarları onarmaya başlar. Aynı zamanda da vücutta oluşan ödem ve şişlik en aza inmiş olur. Sülfür bakımından oldukça zengin olan besinler brüksel lahanası, sarımsak ve soğandır. Aynı zamanda lahana ve brokoli de sülfür bakımından zengin olan besinler arasında yer alır. Siroz hastası olan kişiler günde en az bir kase sebze tüketmeleri tavsiye edilir.

Meyveler, antioksidan açısından oldukça faydalı olan meyveler karaciğerinde görevlerini yerine getirmesin de yardımcı olur. Vücudu zararlı olan toksinlerden ter veya idrar yolu ile dışarı atılmasını sağlar. Antioksidan açısından zengin olan meyveler siroz hastalığı nedeni ile görevini yerine getiremeyen karaciğerin üzerindeki yükü hafifletir. Antioksidan açısından zengin olan meyveler; kivi, kızılcık, yaban mersini, çilek, portakal, greyfurt, armut, erik, elma ve turunçgiller de bu meyveler karaciğeri siroz hastalığından korur. Karaciğerde oluşan hasarı kısa sürede onarmaya başlar. Ayrıca A vitamini içeren kavun gibi meyvelerin tüketilmemesi gerekir. Özellikle karaciğerde hasarı olan siroz hastaları için oldukça tehlikelidir.
]]>
Siroz Nasıl Olur https://www.sirozhastaligi.com/siroz-nasil-olur.html Sat, 17 Nov 2018 14:44:03 +0000 Siroz nasıl olur, siroz hastalığı vücudumuzun en önemli organlarından biri olan karaciğerin hasar görmesi ile oluşan bir hastalıktır. Karaciğer hayatın devamlılığı için başta kan şekeri düzenlenmesi, yağ ve şekerin birb Siroz nasıl olur, siroz hastalığı vücudumuzun en önemli organlarından biri olan karaciğerin hasar görmesi ile oluşan bir hastalıktır. Karaciğer hayatın devamlılığı için başta kan şekeri düzenlenmesi, yağ ve şekerin birbirine dönüştürmesi gibi önemli görevleri yerine getirmektedir. Alkol kullanımı ve daha bir çok nedene bağlı olarak karaciğer hücreleri zarar görür, küçülür ve zamanla görevlerini yerine getiremez. Siroz nasıl olur sorusunun cevabına bu hücrelerin görevini yapamaması verilebilir.
Siroz hastalığının en büyük nedeni alkol kullanımı olarak tespit edilmiştir. Bu yüzden bayanlara oranla erkeklerde daha sık görülmesi mümkündür. Batı ülkelerinde siroz hastalığı ölümcül hastalıklar arasında ilk 10a girmiştir.
Siroz hastalığı başlangıcı sıralarında kişilerde bir takım belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, gaz sıkışması gibi genel belirtiler bunların başında gelir. Fakat sirozun ilerlediği durumlarla kendine has daha farklı belirtileri vardır. Bu yüzden en başta ortaya çıkan genel belirtilere karşılık kesin siroz teşhisi koymak doğru olmaz. Siroz ilerlediği takdirde geceleri kusma ve gözle görülecek farklılıkla kilo kaybı başlaması en büyük belirtiler arasında yer alır. Erkekler için bu belirtiler içinde göğüs büyümesi ve zamanla cinsel iktidarsızlık yerini almaktadır. Dokuların su tutamamasından dolayı yemekten sonra iç kanama yaşanmasıda bir ihtimal olmaktadır.
Alkol bağımlılığı başta olmak üzere hepatit gibi hastalıkların sonucunda gelişen siroz hastalığı sonucunda karaciğer vücuttaki zehirli maddeleri dışarı atamamaya başlar.

Siroz oluşumu için neler yapılabilir
 • Alkol kesinlikle hiç içilmeyerek bırakılmalıdır.
 • Siroz hastalığı tansiyonu yüksek tuttuğu için düzenli olarak tansiyon ilacı alınmalıdır.
 • Vitamin takviyesi kişi için önemlidir.
 • Bir ihtimal olarak organ nakli mümkündür. Ancak uyumlu olması halinde doktor uygun görebilir.
 • Aynı zamanda siroz hastası olan bir kişi aşırı yağlı yemeklerden kaçınmalıdır.
]]>
Siroz Genetik Mi https://www.sirozhastaligi.com/siroz-genetik-mi.html Sun, 18 Nov 2018 14:15:15 +0000 Siroz Genetik Mi, İnsan vücudunda bulunan her organda olduğu gibi önemli görevleri vardır. Karaciğer tüm sistemi etkileyen önemli organlardan bir tanesidir. Bu anlamda karaciğerin bazı hayati görevleri vardır. Bunların içer Siroz Genetik Mi, İnsan vücudunda bulunan her organda olduğu gibi önemli görevleri vardır. Karaciğer tüm sistemi etkileyen önemli organlardan bir tanesidir. Bu anlamda karaciğerin bazı hayati görevleri vardır. Bunların içerisinde karaciğer, kan şekeri düzenlenmesinde, yağ, şeker ve proteinlerin birbirlerine dönüşmesine kadar birçok sistemde görev almaktadır. Karaciğerde tüm hücrelerin dizilimi düzenli şekildedir. Siroz, karaciğerde meydana gelen hasarlara karşı tepki vererek ortaya çıkar. Yani karaciğerde bazı sorunlardan kaynaklanan yaraların çok ilerlemesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu durum hepatit virüs gibi, aynı zamanda kronik olarak aşırı miktarda alkol kullanımı sonucunda karaciğerin düzenli yapısını bozar. Böylece karaciğerdeki hücreler de hasara uğrar ve yaralar gelişir. Bunun sonucunda da yaraların çoğalması ile siroz hastalığı meydana gelir. Normalde karaciğer içerisinde meydana gelen her yarayı iyileştirebilme özelliğine sahiptir. Ancak karaciğere zarar veren çeşitli hastalıklar sonucunda gelişir. Bu zarar, en önemli sayıda olan karaciğer hücrelerinin ölmesidir. Bu ölen karaciğer hücrelerinin yerini lifli bağdokular alır ve yerine yeni karaciğer hücreleri doldurur. Böylece karaciğeri besleyen damarlar, organın bütün yapısı bozulur. Ama çok uzun bir süre boyunca karaciğer fonksiyonlarını yapamaz ve yaraları iyileştiremez. Ayrıca kalıtsal hastalıklar veya bozukluklar gibi kusurlu genlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasından kaynaklanır.

Siroz Genetik Mi;

Bazı kalıtsal hastalıklar da siroza neden olabilir. Kendisinde veya ailesinde genetik hastalık olan bir kişinin normal karaciğeri ortalama 1,5 kg ağırlığında olması gerekir. Siroz olan karaciğer sarı yeşil renktedir. Ortalama 350 gr kadar küçülür ve bir çok fındık tanesi büyüklüğünde modül diye adlandırılan yumrular oluşur. Bu sebeple tanısı konulduğu zaman genellikle ileri evrelerdir. Belirtiler son derece gizlidir. Bunlar yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı ve karın sağ üst tarafındaki ağrılar nedeniyle ilk belirtileridir. Bu belirtilerin aşamasında genellikle siroza bağlanır.
Hastalığın gelişmesi ile ilgili karaciğer bir anlamda vücut için faydalı ve gerekli besinlerin yapımında kullanılır. Bunlardan biri olan albümin sıvıları damar yatağı içerisinde tutulmasından sorumludur. Karaciğer fonksiyonları bozulduğu zaman albümin yapımı da etkilenir. Albümin seviyesi azaldığı durumlarda sıvılar damar yatağından geçer ve dokuların arasına sızar. Bu durumda vücudun bazı etkinlikler üzerinde bozuk genlerin aktardığı kalıtsal bir bozukluk veya hastalık ortaya çıkarır.
]]>
İlerlemiş Siroz Hastalığı https://www.sirozhastaligi.com/ilerlemis-siroz-hastaligi.html Mon, 19 Nov 2018 06:56:13 +0000 İlerlemiş siroz hastalığı, günümüzde ciddi sağlık sorunlarından biri olan siroz hastalığı insan vücudundaki  karaciğerin hasarlı olmasıdır. Bu durum göz ardı edilmemeli  kişilerce şikayet edilmeden mutlaka arada bir ka İlerlemiş siroz hastalığı, günümüzde ciddi sağlık sorunlarından biri olan siroz hastalığı insan vücudundaki  karaciğerin hasarlı olmasıdır. Bu durum göz ardı edilmemeli  kişilerce şikayet edilmeden mutlaka arada bir kan değerlerine baktırılmalı karaciğerin sağlıklı olup olmadığı uzman hekim tarafından kontrol edilmelidir. Sağlık sorunu yaşayan insanların tansiyon, şeker, hastalığı, obezite gibi bir çok hastalık oluşması nedeniyle karaciğerin yapısı bozulmaktadır. Böyle bir yapının bozulması ilerlemiş siroz hastalığında karaciğer hücresindeki sayılar azalarak kanın gidiş akışı değişir ve karaciğerde sertleşme meydana gelir. Kronikleşen sirozun karaciğere verdiği hasar nedeniyle görevini yerine getirememektedir. Bu sebepten etkilenen diğer organlar karaciğerdeki kanın yolunu kapatarak başka organlardan kanın geçişi sağlanır. 

Karaciğerde olumsuz oluşan nedenler siroz hastalığının artmasına sebebiyet verir. İlerlemiş siroz hastalığını tetikleyecek bir çok neden vardır. Siroz hastalığı ortaya çıkması durumunda hastaya bir takım görevler düşmektedir. Alkol ve sigarayı hasta kesinlikle kullanmamalıdır. Kanın karaciğerden rahat geçmemesi durumunda ciddi hastalıklar birbirini tetikler ve karın boşluğunda su birikimi olarak hastanın karnı şişmektedir. Karaciğer yapısı bozulmasının değişmesi mümkün değildir, fakat ilerlemiş olan siroz hastalığını durdurmak yada geciktirmek tedavilerle olma ihtimali yüksektir. Karaciğerde yaşanan ağır tablolar karaciğer yetmezliğiyle ortadaki tablo giderek ağırlaşır. Netice itibari sonuç karaciğerde değişim yada nakil olma ihtimali oluşabilir. Çok ilerlemiş karaciğer hastalıklarında hastada karaciğer yetmezliği de oluşabilir, bu aşamadaki hastalar hayatlarını kaybedebilir.

İlerlemiş siroz hastalığında neler yapılmalı nasıl önlemler alınmalıdır
 • Hasta alkol ve sigara kullanıyor ise hemen bırakmalıdır.
 • Hepatit hastalığı olan kişilerce ilaç tedavilerle kontrol altına alınmalıdır.
 • Sağlıklı bir karaciğerin yağlanmasına dikkat edilmesi gerekir.
 • Düzenli hareket yapılarak aktif olunması gereken siroz hastalarının makul aktivite sürdürmelidir.
 • Hastalığın derecesine göre uygun tedaviler uygulanarak hasta dinlenmelidir.
Sağlıklı bir yaşam için siroz hastaları günlük hayatta dikkat ederek hayata devam edebilir. İlerlemiş siroz hastaları doktor kontrolü altında kalarak ilaç tedavi veya gerek görülerek gidilen seyahatlerde aşıları yapılmalıdır. En önemli bir ayrıntı beslenme alışkanlığına özen gösterilmelidir.
]]>
Siroz Tanısı https://www.sirozhastaligi.com/siroz-tanisi.html Mon, 19 Nov 2018 12:22:54 +0000 Siroz Tanısı, Siroz hastalığı karaciğerde görülen bir hastalıktır. Karaciğer oranının vücudumuz da bir çok görevi bulunmaktadır. Bu yüzden karaciğer vücudumuzun fabrikası olarak ifade edilir. Kan şekerinin düzenlenmesin Siroz Tanısı, Siroz hastalığı karaciğerde görülen bir hastalıktır. Karaciğer oranının vücudumuz da bir çok görevi bulunmaktadır. Bu yüzden karaciğer vücudumuzun fabrikası olarak ifade edilir. Kan şekerinin düzenlenmesinde, yağ, şeker, protein gibi organik bileşiklerin birbirine dönüşümünü sağlayarak birbirlerinin eksikliğini giderici özelliğini sağlar. Karaciğerde siroz hastalığının en büyük nedeni hepatit türlerinin etkeni sonucu açığa çıkmaktadır. Genel olarak çok fazla alkol tüketen insanlarda ortaya çıkar. Siroz hastalığına yakalanmış bir kişi de belli başlı belirtiler görülebilir. Hastalık ilk ortaya çıktığı zaman kişi de aşırı yorgunluk hissi, iştahsızlık, mide bulantısı, baş dönmesi, kaşıntı ve vücutta bacak kısımlarında aşırı şişkinlik ve ödem oluşumudur. Hastalıklarda ilk evreler de pek anlaşılmaz, fakat ilerleyen evreler de daha fazla kendisini ortaya atmaktadır.

Siroz Tanısı Nasıl Koyulur

Siroz hastalığının kesin varlığını bulabilmek için kesinlikle doktor teşhisi önemlidir. Doktor hasta olarak şüphelendiği kişiye bir takım sorular sorarak başlar. Alkol tüketimi var mı Varsa ne derece de olduğunu öğrenir. Hastanın daha önce hepatit hastalığını geçirip geçirmediğini öğrenir. Kendisi geçirmediyse eşinin, çocuklarının veya ailesinin araştırılması lazımdır. Elle yapılan muayene sonucu da tanı konulabilir. Karaciğer siroza yakalanmışsa karaciğer sertleşmiş ve kenarları çok belirgin hale gelmiştir. Siroz hastası olan kişinin dalağı çok büyür. Hastanın el ve ayaklarında kızarıklık, en önemlisi ise karın bölgesinde şişlik ve ödem oluşumu teşhislerden biridir.
En kesin tanıyı koymak için ise kan tahlili yapılmalı ve karaciğerden küçük bir parça alarak biyopsi yapılarak konulur. Eğer kanda albumin maddesi düşük, bilirubin maddesi ise yüksek ise karaciğer de sıkıntının  var olduğu anlaşılır. Bu tanılardan başka ultrason yöntemi ile de karaciğere bakılarak teşhis konulabilir.
]]>
Hepatit B Siroz https://www.sirozhastaligi.com/hepatit-b-siroz.html Tue, 20 Nov 2018 10:14:42 +0000 Hepatit B Siroz, Karaciğerde oluşan hücre ve hücre zarı iltihabına hepatit b siroz denir. Normalde çok riskli bir hastalık değildir fakat bu hastalık erkenden teşhis edilmeyip ihmal edilirse kanser hastalığına çevir Hepatit B Siroz, Karaciğerde oluşan hücre ve hücre zarı iltihabına hepatit b siroz denir. Normalde çok riskli bir hastalık değildir fakat bu hastalık erkenden teşhis edilmeyip ihmal edilirse kanser hastalığına çevirebilir ve ölümcül riski artabilir. Aynı zamanda taşıyıcılık riski de vardır.

Hepatit B Siroz Nasıl Bulaşır

Hepatit b birçok şekilde bulaşır. Bunlar; cinsel ilişki yani (sperm), kanama rahimde gelen sıvı, kan nakli, başkalarına ait kişisel eşyaların kullanılması, vücuda yapılan dövme olarak sıralanabilir.
 • Cinsel İlişki İle Bulaşması; cinsel ilişki sırasında eşinizin rahminde gelen sıvı ile erkek üreme organının temas etmesi sonucu bulaşır. Makat bölgesinde yani ters ilişki en fazla bulaşma riski olan ilişki şeklidir.
 • Kan Yoluyla Bulaşma; damardan alınan uyuşturucu maddelerin aynı şırınga ile bir başkasının da kullanması ile bulaşır. Bu tür kişilerin kişisel eşyalarını kullanmakta hepatit ve siroz hastalığının bulaşmasına neden olur. Kan alan personelin, sağlık çalışanlarının bu hastalığa yakalanma riski daha yüksektir. En fazla bulaşma şekli ise kan testi yapılmadan kan nakillerinin yapılmasıdır. Kan nakli yapan kişi kan vermeden önce bazı testleri yapıp öyle kan vermelidir. 
 • Kan İle Bulaşma; kurumuş kan ve tükürük ile yine aynı şekilde bulaşır. İsterse 8-9 gün geçsin yinede kurumuş tükürük ve kan yoluyla hepatit b siroz bir başkasına rahatlıkla bulaştırabilirsiniz. 
Bu Hastalığın Belirtileri Nelerdir
 • Aşırı halsizlik 
 • Baş ağrısı ve sızlama 
 • Yemek yememe, iştahsızlık 
 • Vücutta bitkinlik, yorgunluk
 • Yüksek ateş 
 • Mide bulantısı ve kusma 
 • Kabızlık 
 • Eklemler ve kas bölgelerinde ağrı 
 • Karaciğer de oluşan istemsiz ağrılar 
 • Deride ciddi kızarıklıklar
 • Sulu ishal olarak sıralanır.
]]>
Hepatit C Siroz https://www.sirozhastaligi.com/hepatit-c-siroz.html Wed, 21 Nov 2018 09:54:40 +0000 Hepatit C Siroz Nedir, Hepatit C bir virüstür. Bu virüs çeşitli nedenlerle (ilaç kullanımı, alkol kullanımı veya otoimmün) vücuda girer. Vücuda giren bu virüs karaciğere gelip fonksiyonlarını bozarak sistemik bir hastal Hepatit C Siroz Nedir, Hepatit C bir virüstür. Bu virüs çeşitli nedenlerle (ilaç kullanımı, alkol kullanımı veya otoimmün) vücuda girer. Vücuda giren bu virüs karaciğere gelip fonksiyonlarını bozarak sistemik bir hastalığa sebep olur. Bu hastalık karaciğerde yaralara ve iltihaplanmalar şeklinde başlar. Hepatit c virüsü yüzünden hastalığı başlamış kişilerin %75-85 'inde hepatit C kronikleşiyor. Bu kişilerin %60-70 ise kronik karaciğer hastalığı gelişiyor. Kronik karaciğer hastalığına yakalanan kişilerin ise %50'si yıllar sonra siroz hastalığına yakalanıyor.

Hepatit C Siroz Belirtileri Nelerdir

Hepatit C virüsü  sebebiyle siroz olmuş bir karaciğerin hücreleri yok olmaya başlamıştır. Vücudumuzun savunma sistemi karaciğerdeki bozukluk nedeniyle kendi hücresini yabancı bir hücre olarak algılar ve bu hücreyi yok etmeye başlar. Siroz olmuş bir karaciğer küçülerek pütürlü bir yapıya dönüşmüştür. Üzerinde küçük nodüller vardır. Yok olan karaciğer hücresi yerine yeni hücreler üretimi gerçekleşir ama dağınık ve aşırı bir şekildedir. Bu üretilen hücreler lifli bağ dokusu ve aşırı miktarda üretilen çevresi bağ dokusu ile sarılmış düzensiz yerleşen yeni karaciğer hücreleri ile doludur. Karaciğer artık kendisini besleyen damarlar başta olmak üzere bütün yapısı bozulmuştur. Hastalarda en çok karşılaşılan siroz belirtisi karında asit birikmesidir. İlk belirtisi ise ciltte renk değişimidir.

Hepatit C Siroz Bulaşıcı Bir Hastalık mıdır

Siroz karaciğerin yapısının bozulmasıdır. Siroz bulaşmaz. Ama siroza sebep olan Hepatit C virüsü bulaşıcıdır. Hepatit C, kişiye virüsü taşıyanın kanı ile taşınır. Yani kontrolü yapılmamış kanın nakli, organ nakli, kullanılmış iğneler (dövme yaptırılması, uyuşturucu kullanan kişilerin ortak kullanması) hemodiyaliz, sağlık personellerinin enjeksiyon sırasında  iğnelerin batması, virüsü taşıyan kişi ile cinsel ilişkiye girme gibi yollarla kişiye bulaşır.

Hepatit C Siroz Tedavisi Edilebilir mi

Karaciğere benzer biçimde zarar veren virüsler yani Hepatit C virüsü ile hastalık ortaya çıkar. Siroz olmuş bir karaciğer tedavisi yoktur. Erken fark edilen  sirozda karaciğer tahribatını azaltacak tedaviler uygulanabilir. Siroz gelişmiş ülkelerde kalp-damar ve kanserden sonra gelen ölümcül hastalıklardan biridir. Avrupa'da en çok bilinen nedeni alkol bağımlılığıyken Türkiye'de görülen sirozlar virüs kaynaklıdır.Siroz, karaciğer kanseri riskini arttırır.

Hepatit C Siroz Olmuş Hastalar Hangi Testleri Yaptırmalıdır

Bu hastalar sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Bu hastalar AST ve ALT karaciğerin hasarını, GGT ve ALP  karaciğer ile birlikte safra yolların hasarın, albümin, pıhtılaşma testleri ve INR karaciğer fonksiyon bozukluğunu gösteren tahliller ile sürekli izlenmeleri ve tedaviye bu bulgular doğrultusunda yön verilmelidir.
]]>
Siroz Hastalığı https://www.sirozhastaligi.com/siroz-hastaligi.html Thu, 22 Nov 2018 00:03:04 +0000 Siroz hastalığı, siroz; karaciğer yapısının çeşitli nedenlere bağlı olarak bozulması ve hücrelerin zarara uğramasına denir. Siroz hastalığı, insan vücudunun en önemli organlarından biri olan karaciğeri, küçültü Siroz hastalığı, siroz; karaciğer yapısının çeşitli nedenlere bağlı olarak bozulması ve hücrelerin zarara uğramasına denir. Siroz hastalığı, insan vücudunun en önemli organlarından biri olan karaciğeri, küçültür ve ciddi tahribatlar verir. Bildiğiniz üzere karaciğer; vücudumuzu toksit maddeleri başta olmak üzere tüm zehirli atıkları temizler. Burada meydana gelebilecek herhangi bir sorun, kalıcı sakatlıklara yol açabilir niteliktedir. Siroz hastalığı da bunlardan birisidir. Bu yüzden siroz hastalığına karaciğer iflası da diyebiliriz. Siroz, mikrobik bir hastalık olmadığından bulaşıcı özelliği taşımamaktadır. 
Karaciğerde yavaş yavaş ilerleyen bu hastalık, günümüzde de sıklıkla karşılaşılan bir hastalık haline gelmiştir. Erken teşhisin büyük önem taşıdığı siroz hastalığı, tedaviye ne kadar çabuk başlanırsa; karaciğerdeki etkisi de o kadar az olacaktır. Hatta öyle ki; karaciğer, herhangi bir zarara uğramadan siroz hastalığı iyileşebilir. 

Siroz hastalığı; karaciğer yağlanmasına, sertleşmesine, küçülmesine ve karaciğerde şekil bozukluklarına neden olmaktadır. Bu nedenle siroz hastalığı, karaciğerimiz için çok tehlikeli bir hastalıktır. Genellikle 40' lı yaşlardan sonra görülen siroz, erkeklerde görülme oranı kadınlara oranla daha yüksektir.Bunun en büyük sebebi, alkol kullanımıdır. Tıbbi olanakların gelişmiş olmasına karşın, siroz hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde artış göstermektedir.

Siroz hastalığı belirtileri:

Siroz hastalığının rastlandığı % 20' sine yakın hastada, hiçbir belirti görülmemekle birlikte, kişi farkında olmadan hastalığı gizlice ilerlemektedir. Ancak hastanın ölümünden sonra siroz hastalığı teşhis edilmektedir. Bunun dışında; karaciğerin yer aldığı bölgede ağrı hissi duyulması, siroz hastalığının belirtilerindendir. Hissedilen acı, alkol kullanımı ve aşırı yağlı gıdaların tüketilmesi ile artmaktadır. Bulantı, kusma, halsizlik, kilo kaybı, ağızda kuruluk ve acı tat, kaslarda güç kaybı gibi belirtiler; siroz hastalığının sinyalleri arasındadır. Hasta kişide cilt kaşıntısı ve kızarıklıklar, eklem ağrıları, karında su toplaması, sinir sistemi bozuklukları gibi ciddi şikayetler de siroz hastalığının belirtileri içerisinde sayılmaktadır. 

Siroz hastalığının nedenleri nelerdir

Siroz hastalığının en büyük nedenlerinden birisi hiç şüphesiz ki, alkoldür. Nitekim araştırmalarla da bu bilgi sabitlenmiştir. Ayrıca karaciğerde iltihaplanmaya sebebiyet veren Hepatir B, C ve D hastalıkları da siroz hastalığına neden olan etkenler arasındadır. Çünkü; hepatit virüsleri kronikleşen hastalıklar olduğundan,  karaciğerde yarattığı tahribat da kalıcı olmaktadır. Bunlara ek olarak; safra kesesi problemleri, kronik kalp yetmezliği, karaciğerde fazla miktarda demir bileşeninin birikmesi ve nadiren de olsa bağışıklılık sisteminin zayıflaması; yine siroz hastalığına yol açabilmektedir. 

Siroz hastalığının tanı ve tedavisi:

Öncelikle hastanın geçmişi ile ilgili bilgiler toplanır. Daha sonra fiziksel muayene ile karaciğere bakılır. Yani; sertleşen veya çevresi iyice belirginleşen karaciğer, elle yapılacak muayene ile teşhis edilebilir. Aynı zamanda hastanın vücudundaki dış görünümde oluşan farklı değişiklikler de, doktor için önemli bulgulardır. Tabi kesin tanı, yapılacak kan tahlilleri ve hatta gerek duyulursa karaciğere biyopsi uygulaması ( parça alınmas) ile konulacaktır. Bunlara ilaveten, doktorunuz ultrason ve görüntüleme tekniğiyle karaciğerin görünümünü incelemek isteyecektir. 

Tanısı konulan siroz hastalığının, meydana gelme sebebine ve hastalığın derecisine göre tedaviye başlanır. Alkolun neden olduğu siroz hastalığının neyazık ki tedavisi mümkün değildir. Yine de birtakım ilaçlarla, hastanın şikayetllerini azaltmaya yardımcı olunur. Hepatitlerin yol açtığı siroz hastalığı]]> Siroz İlaçları https://www.sirozhastaligi.com/siroz-ilaclari.html Thu, 22 Nov 2018 19:50:29 +0000 Siroz ilaçları, karaciğerlerde oluşan yaraların giderilmesinde ve tedavi edilmesinde kullanılmak üzere alınan ilaçlar olarak bilinmektedir. Siroz hastalığı süresince karaciğer hücrelerinin ölerek, yerine bağ dokusu hücre Siroz ilaçları, karaciğerlerde oluşan yaraların giderilmesinde ve tedavi edilmesinde kullanılmak üzere alınan ilaçlar olarak bilinmektedir. Siroz hastalığı süresince karaciğer hücrelerinin ölerek, yerine bağ dokusu hücrelerini bırakması ve karaciğer dokularının düzelemeyecek kadar tahribi ile kullanılan bazı siroz ilaçları bulunmaktadır. 

Siroz ilaçları nasıl kullanılır

Siroz ilaçlarının kullanılmadan önce siroza hangi etmenin neden olduğu bilinmeli ve doktor tavsiyesiyle ve doktor tarafından reçete edilen ilaçların kullanılması gerekmektedir. Karaciğeri zararı olan ve yapısında toksin bulunan ilaçlardan kaçınmak, cinsel yolla bulaşabilecek hastalıkları önlemek için tedbirler almak ve alkolden kaçınmak ve hepatit yapan nedenlerden korunmak gerekmektedir. 

Hepatit B ile ortaya çıkan siroz hastalığı ile bireye verilen anti viral ilaçların kullanımı sonucunda sirozun durdurulması engellenmekte ya da yavaşlatılmasında etkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca siroz tedavisinin ikinci aşaması olan portal basınçların artış nedeni ile varislerde oluşan kanamaları önlemek adına da en uygun ilaçların kullanılması gerekmektedir. Siroz hastalığı yüzünden birçok kişi hayatını kaybetmiş olup, tedavisinin ve ilaçlarının aksatılmadan ve geciktirilmeden kullanılmasının önemi oldukça büyüktür.
]]>
Siroz Evreleri https://www.sirozhastaligi.com/siroz-evreleri.html Fri, 23 Nov 2018 15:45:24 +0000 Siroz Evreleri, Siroz, normal karaciğer dokusunun yerini bağ dokunun almasıyla birlikte karaciğer organı fonksiyonlarını yerine getiremez hale gelir. Bağ dokusu nedeniyle kanlanması bozulan karaciğer, vücudun ihtiyacı olan albümi Siroz Evreleri, Siroz, normal karaciğer dokusunun yerini bağ dokunun almasıyla birlikte karaciğer organı fonksiyonlarını yerine getiremez hale gelir. Bağ dokusu nedeniyle kanlanması bozulan karaciğer, vücudun ihtiyacı olan albümin ve pıhtılaşma faktörü proteinlerinin yapımını yavaşlatır ve bu durum siroz hastalığı olarak adlandırılır. Siroz evreleri de karaciğeri etkileyen kronik hastalıkların,karaciğerin dokusundaki tahribatı artırması neticesinde karaciğer fonksiyonlarında azalmayla gelişen Siroz Hastalığının oluşma evrelerini ifade eden bir terimdir. 

Siroz evreleri iyi takip edilip hasta tedavi edilmezse, kişinin ölümüne yol açan bir hastalık olan siroz, daha çok hepatit rahatsızlık geçmişi olanlarda ve alkolü aşırı miktarlarda tüketen insanlarda görülmektedir. Bununla beraber otoimmün hastalıklar, yabancı toksinler ve metabolizma hastalıkları da sirozu tetikleyen unsurlardır.

Sirozun Belirtileri Nelerdir
 • Asıl teşhisin karaciğer biyopsisi ile konulduğu siroz hastalığının belirtileri olarak şunlar sayılabilir:
 • Sarılık
 • Ellerde titreme
 • Burun kanamaları
 • Ağızdan kan gelmesi, basit tahrişlerden dahi kanamalar oluşması
 • Ansızın gelişen kan kusma durumu ki hasta kimi zaman yemek borusu ve midede gelişen varislerin neden olduğu bu kanamalardan hayatını kaybedebilir.
 • Böbrek yetmezliği
 • Karında şişme, kol ve bacaklarda zayıflama
 • Nefes alıp vermede güçlük yaşanması
 • Kilo kaybı, iştahsızlık
 • Kansızlık
Sirozun Evreleri Nelerdir

Siroz evreleri sirozun belirtileri ile değerlendirilir. Siroz erken aşamalarında kısmi olarak belirti göstermeyen bir hastalıktır. Yine de bu aşamalarda ciltte örümcek şeklinde ince kılcal damarlanmalar, avuç içinde kızarıklıklar görülmektedir. İlk evrenin diğer belirtileri hastanın duyduğu halsizlik hissidir, çok çabuk yorulma, sebepsiz bir bitkinlik durumu gelişmektedir. 

Siroz evrelerinin başlangıçtan sonraki daha ileri aşamalarında iştahsızlık, bulantı, cinsel istek kaybı, adet düzensizliği, iktidarsızlık ve kaşıntı belirtileri baş gösterir. Ayrıca enfeksiyonlara karşı bir duyarlılık oluşmaya başlar, ciltte morarmalar, burun ve diş etlerinde kanamalar görülür. Bir sonraki aşama sebepsiz sinirlilik hallerinin, uyku bozukluklarının ortaya çıkmasıdır.Hastada unutkanlık, konuşma güçlüğü ve davranışlarında değişiklikler oluşmaya başlamıştır.

Sirozun evrelerinden en sıkıntılı olan evre iç kanamaların olduğu, karında su birikmesinin gerçekleştiği, sersemlik ve hatta beyin arızaları,bilinç kaybı, koma durumunun ortaya çıktığı evrelerdir. Sirozlu hastalara bu evrede özellikle dikkat edilmelidir. Çünkü bilinç kaybı ve koma hali hastalığın artık ileri evrelerde olduğunun belirtisidir. Siroz hastalarında gelişen bu bilinç kaybı, koma durumu ve mide-yemek borusu varislerinin sebep olduğu kanamalar bu hastaların ölüm sebepleri arasında en sıklıkla görülen sebeplerdir.
Sirozlu hastaların bu evrede bir diğer ölüm sebebi böbrek yetmezliğidir.
]]> Karaciğer Sirozu Evreleri https://www.sirozhastaligi.com/karaciger-sirozu-evreleri.html Fri, 23 Nov 2018 22:27:39 +0000 Karaciğer sirozu evreleri, karaciğerdeki dokuların bozulup, hasar görmesiyle meydana gelir. Karaciğer sirozu erken dönemlerde pek belirti vermeden ilerleyip ölüme kadar götüren bir hastalıktır.Karaciğer si Karaciğer sirozu evreleri, karaciğerdeki dokuların bozulup, hasar görmesiyle meydana gelir. Karaciğer sirozu erken dönemlerde pek belirti vermeden ilerleyip ölüme kadar götüren bir hastalıktır.

Karaciğer sirozu evreleri

Mikroskobik Siroz; hastalık bu döneminde hiç bir belirti göstermeden devam eder. Mikronodüller karaciğerde, büyüklükleri birbirine eşit küçük nodüller görülür. Bu nodüllerin çapları genellikle 1 cm den küçüktür. Ancak ileri laboratuvar incelemelerinde ortaya çıkar. Bu dönemde stoplazmanın içinde farklı büyüklüklerde albümün granülleri oluşmuştur. Yağlı değişime ve hasara uğramış hücreler vardır. Loplar arasında bazı kan hücreleri yığılmış şekilde görülür. Bu dönemde karaciğeri olumsuz etkileyen sebepler ortadan kaldırıldığında iyileşmeler görülebilir. Ancak kötü etkiler devam ederse hastalığın diğer evrelerine doğru gidiş başlayıp ilerleyecektir.

Makronodüler Siroz; makronodüller karaciğerde farklı büyüklüklerde nödüllerin oluşmasıyla meydana gelir. Bu evrede karaciğer oldukça büyümüştür ve soluk kırmızı olarak görülür. Karaciğerin kenarları kütleşmiştir. Ayrıca safra kesesi de oldukça ödemli ve kalınlaşmış görünür. Karaciğerde bulunan lenfler bu dönemde oldukça büyür. Hafif derecede hücre zararı ve iltihabı görülür. Kordonların düzeninde hafif bozulmalar görülür. Nödüllerin bir kısmında aşırı büyümelerinden kaynaklı diğer bölümlere baskı görülür. Hatta nodül içinde nodül görülür. Farklı büyüklüklerde kanamalar görülebilir.

Karışık karaciğer sirozu; makro ve mikronodüler tiplerin ikisininde özelliklerini aynı anda taşıyan şeklidir. Fibrozis ve skleroz; Altı aydan fazla karaciğer rahatsızlığı olanlarda gelişir. İleri derece ise düzelmesi zordur. Karaciğerin herhangi bir hasara karşı oluşturduğu bağ dokusudur. Fibroz oluşması sıkıntı yaratmazken ancak hipertansiyona yada siroza neden olabilir. Karaciğerden parça alınarak teşhis konabilir.

Siroz; yoğun bağ dokusundan dolayı ve oluşan hasardan kaynaklanan nödüllerin arttığı durumdur Hastalık uzun süre belirti vermeyebilir. İlerlediği durumlarda hiper tansiyon, assit ve karaciğer yetmezliğine neden olur. Bu dönemde tanı koymak için karaciğerden biyopsi alır. tedavisi genellikle destekleyici tedavidir. Siroz döneminde karaciğerde hem mikronodüller hemde makronodüller vardır. Karaciğer sirozu evreleri ayrı tedavi uygulamaları gerektiren aşamalardır. 
]]>
Sirozun Son Evresi Ne Kadar Sürer https://www.sirozhastaligi.com/sirozun-son-evresi-ne-kadar-surer.html Sat, 24 Nov 2018 04:47:31 +0000 Sirozun son evresi ne kadar sürer; karaciğer karnın sağ üst kısmında bulunan ve sindirim sisteminin parçası olan bir organdır. Karaciğer bir çok hayati fonksiyon gerçekleştirir. Karaciğer insan vücudunun filtresi gibi çal Sirozun son evresi ne kadar sürer; karaciğer karnın sağ üst kısmında bulunan ve sindirim sisteminin parçası olan bir organdır. Karaciğer bir çok hayati fonksiyon gerçekleştirir. Karaciğer insan vücudunun filtresi gibi çalışan bir organdır. Vücudun toksinlerden arınması sağlar. Karaciğerin hastalanması durumunda görevini yapamaz ve kişi sağlığını kaybeder. 

Karaciğer sirozu; karaciğerin normal fonksiyonunu önleyen kronik ve ilerleyici bir hastalıktır. Bu hastalık çoğunlukla kronik alkolizm sonucunda ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda hepatit enfeksiyonu nedeni ile de görülebilir. Alkolizmin veya enfeksiyonun neden olduğu karaciğer hasarı sağlıklı Karaciğer dokusunda kabuklu bir doku gelişmesine yol açar. Kabuk doku kanın karaciğerin içinden akmasına engel olur. Bunun sonucunda karaciğer görevini yapamaz. Eğer sirozun altında yatan neden devam eder ise siroz ilerler ve Karaciğer fonksiyonu azalır. Sirozun sebebi geçirilse dahi, hasar görmüş karaciğer onarılamaz. 

Sirozun son evresi belirtileri nelerdir
 • Karaciğer fonksiyon testleri suçları
 • Vücutta sarılık maddesinin deri altında birikmesi sonucunda gözlerin beyaz kısmının sarıya boyanması
 • Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık
 • Aşırı kilo kaybı
 • İlk başlarda karaciğerin normal boyutlarından daha büyük olması
 • İleri safhalarda karaciğerin küçülmesi
 • Karında asit birikmesi
 • Elektrolit dengesinde bozukluklar
 • Huzursuzluk, uykusuzluk, bulantı, kusma
 • Deride kelebek şeklinde renk değişiklikleri
 • Karaciğerin yağlanması
 • İdrarın renginde koyulaşma
 • Karın ağrısı
 • Büyük abdestin renginin açık olması
 • Kansızlık
Sirozun son evresi ne kadar sürer; karaciğer artık küçülmüştür ve sertleşmiştir. Karaciğer fonksiyonlarını yerine getiremez haldedir.Bu gibi durumlarda yapılabilecek tek şey hastaya uygun donörden nakil yapılmasıdır. Aksi halde hasta kaybedilir. Siroza neden olan sebepler tedavi edilmez ise, daha ileri aşama olan karaciğer kanseri gelişir. Koma, kanama, karında asit birikmesi durumları gelişir. Hasta halisülasyonlar görmeye başlar. Hastaya tanı konulmasından yaklaşık bir yıl sonra hasta kaybedilir. 
]]>
Karaciğer Fibroz Ve Sirozu https://www.sirozhastaligi.com/karaciger-fibroz-ve-sirozu.html Sat, 24 Nov 2018 20:20:23 +0000 Karaciğer Fibroz Ve Sirozu; karaciğer fibroz ve sirozunda, karaciğerde bir takım değişiklikler gelmekte ve karaciğer hücrelerinde hasarlar söz konusu olmaktadır. Karaciğer dokusunun yara şeklinde nedbeleşme görülmektedir. Bu dur Karaciğer Fibroz Ve Sirozu; karaciğer fibroz ve sirozunda, karaciğerde bir takım değişiklikler gelmekte ve karaciğer hücrelerinde hasarlar söz konusu olmaktadır. Karaciğer dokusunun yara şeklinde nedbeleşme görülmektedir. Bu duruma fibrozlaşma denilmektedir. Karaciğerdeki bu küçük nedbe dokuları (fibroz) giderek daha büyük nedbe dokuları halini almakta ve buna da siroz denilmektedir. Fibroz ve siroz olgusu bir çok neden ve sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilen durum olup karaciğer fonksiyonları bozulmaktadır. Karaciğer organı vücut için çok önemli organ olup, enzim hormon gibi bir çok fonksiyonel mekanizmaların yöneticisi konumundadır. Karaciğerde meydana gelebilecek bir hasarda ise tüm bu sistemler etkilenir ve tüm vücutta fonksiyonel bozukluklar şekillenmeye başlar. Karaciğer fibroz ve sirozu genetik özellikte bir durum olabileceği gibi alkol, karaciğer yağlanması gibi bir takım sebeplerden dolayıda şekillenmektedir.  

Karaciğer Fibroz Ve Sirozu Belirtileri
 • İlk evrelerde halsizlik ve çabuk yorulma
 • Aşırı güç kaybı ve kas ağrıları
 • İştahsızlık ve bulantı
 • Adet düzensizliği
 • Cinsel istekte azalma
 • Vücut kaşıntıları
 • Erkek hastalarda göğüs büyümesi
 • Karın bölgesinde sıvı birikmesi
 • Bacaklarda ödem oluşması
 • Kan değerlerinde düşüklükler ve anemi
Karaciğer fibroz ve sirozu olgusunda karaciğerin kanlanma yapısında bozukluklar şekillenmekte ve bu bozukluk neticesinde bazı belirtiler meydana gelmektedir. Karaciğerde meydana gelen fonksiyon bozukluğu neticesinde besin, hormon, ilaç ve zehirli maddeler işlenememektedir. Karaciğerde meydana gelen fibroz ve siroz neticesinde vücut için önemli olan albümin ve kan pıhtılaşma faktörleri de üretilememektedir. Tüm bu bozukluklar neticesinde de kan değerleri düşmekte, kanam görülmekte ve vücut savunma sistemi depresif bir hala gelmektedir. Alkol kullanımına bağlı olarak oluşan fibroz ve sirozun tedavisi mümkün değildir fakat hastayı rahatlatıcı ilaç tedavisi uygulanabilmektedir. Karın bölgesinde sıvı toplanması dışarıdan müdahale ile sıvı çekilmektedir. Bacaklardaki ödem oluşumunu azalmak için idrar diüretikler kullanılmaktadır. Karaciğer fibroz ve sirozundan korunmak için aşırı alkol tüketiminden kaçının. Aşırı şişmanlık, obeziteye ve karaciğer yağlanmasına dikkat edin.
]]>
Siroz Hastaları Ne Kadar Yaşar https://www.sirozhastaligi.com/siroz-hastalari-ne-kadar-yasar.html Sun, 25 Nov 2018 11:17:04 +0000 Siroz hastaları ne kadar yaşar, sorusuna çok net bir ifade verilmemekle beraber yapılan araştırmalara dayanılarak siroz hastalığında yaşam süresinin 1 ile 20 yıl arasında değişkenlik gösterdiği söylenebilir. Bu değişk Siroz hastaları ne kadar yaşar, sorusuna çok net bir ifade verilmemekle beraber yapılan araştırmalara dayanılarak siroz hastalığında yaşam süresinin 1 ile 20 yıl arasında değişkenlik gösterdiği söylenebilir. Bu değişkenliğin en belirleyici sebebi elbetteki karaciğerin durumu ve siroz hastalığının yanı sıra hastada başka hastalıkların olup olmadığıdır.
Aşırı alkol tüketimi ve hepatit türü hastalıkların karaciğer üzerinde yaptığı tahribat ve bozulma, vücudumuzun bu önemli organının küçülmesi, sertleşmesi ve fonksiyonlarını yerine getirememesine neden olur. Ortaya siroz adı verilen klinik tablo çıkar.

Burada önemle üstünde durulması gereken siroz hastaları ne kadar yaşar sorusuna cevap aramadan önce sirozun belirtilerinin neler olduğunun bilinmesidir.

Siroz hastalığının belirtileri

Hastalığın başlangıç aşamalarında görülen belirtiler; cildin ve göz akının sarı rengi, halsizlik, çabuk yorulma, iştahsızlık, bulantı, kusma, kollar ve bacakların zayıflayıp karın bölgesinin şişmesi, kaşıntı, erkeklerde memelerin büyümesi gibi bulgular olarak sayılabilir.

Sirozun ileri aşamalarında yukarıda sayılan bulgular şiddetini artırır, hasta belirgin bir şekilde zayıflar, adet dönemlerinde düzensizlik, cinsel isteksizlik, iktidarsızlık,şiddetli ve ani iç kanamalar meydana gelir, vücutta toksit atıkların birikmesi hızlanır, bu toksit maddeler hücre hasarına neden olduğundan hastanın algıları yavaşlar, enfeksiyon oluşumları başlar ve hastada koma hali görülür.

Siroz hastalığının başlangıç evresinde fark edilerek tedavi edilmesi siroz hastaları ne kadar yaşar sorusuna verilecek cevapların en memnuniyet verici olmasını sağlayan durumdur. Yani sirozun erken dönemindeki teşhis tedaviyi mümkün kılan ve hastanın yaşam süresini artıran önemli bir unsurdur.Elbette bu durumda bile karaciğeri etkileyebilecek başka hastalıkların ortaya çıkmaması da gerekmektedir. Çünkü en başta söylenildiği gibi karaciğere zarar veren diğer bütün hastalıklar da sirozu tetikler.
]]>
Siroz Koması https://www.sirozhastaligi.com/siroz-komasi.html Sun, 25 Nov 2018 18:26:25 +0000 Siroz koması, siroz karaciğerin hasar görerek görevini yerine getirememesi, hücrelerin zarar görmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık durumudur. Yani karaciğer dokusunun yerini bağ dokusu alma durumunda ortaya çıkabilmekte Siroz koması, siroz karaciğerin hasar görerek görevini yerine getirememesi, hücrelerin zarar görmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık durumudur. Yani karaciğer dokusunun yerini bağ dokusu alma durumunda ortaya çıkabilmektedir. Buna bağlı karaciğer yapısı bozulmaktadır. İlerleyen bir hastalıktır. Tedavi edilmezse ölümcül bir hastalıktır.

Siroz koması nedenleri 

Siroz koması; en büyük nedenlerinden biri karaciğer denetiminden kaçan azotlu maddedir. Kişi ya çok keyiflidir ya da ruh hali çok bozulmuştur. Hastada uyku hali gözlenir. Zor konuşmaya başlar. Yazma ve düşüncesinde bozukluk görülür. Bunlar komaya girmeden önceki belirtileridir. Tedavi olunmazsa yarı bilinç kaybı yerini tam bilinç kaybına bırakmaktadır. 

Siroz koması etkileri 

Siroz komasına giren bir hastanın nefesi çok kötü kokar. Bu koku azot kokusunu andırmaktadır. Karaciğer yetmezliği sonucu oluşan metabolik anormallikler sonucu gelişen beyin fonksiyon bozukluğunu ifade eder. 
]]>
Karaciğer Yağlanması Siroz https://www.sirozhastaligi.com/karaciger-yaglanmasi-siroz.html Mon, 26 Nov 2018 05:41:21 +0000 Karaciğer Yağlanması Siroz; Karaciğer vücudumuzun en önemli organıdır. Ortalama olarak 1.5 kilo ağırlığına yakındır. Karaciğeri vücuttan gelen iki damar besler. Bunlardan birincisi kalpten gelen, diğeri ise mide, bağırsak, Karaciğer Yağlanması Siroz; Karaciğer vücudumuzun en önemli organıdır. Ortalama olarak 1.5 kilo ağırlığına yakındır. Karaciğeri vücuttan gelen iki damar besler. Bunlardan birincisi kalpten gelen, diğeri ise mide, bağırsak, pankreastan gelen kan ile beslenir. Yaşam için gerekli olan protein sentezi, zararlı maddelerin zararsız hale getirilmesi, yağ ve karbonhidrat kontrolü burada gerçekleşir. Obezitelik arttıkça karaciğer hastalıklarında artış görülür. Bu hastalıklardan da en fazla siroz hastalığına yakalanılır. Her insanın yağ depolama oranı farklıdır. Obezite hastalığında yağ depolama kapasitesi aşılmış olur. Vücudumuzda fazla yağlar öncelikli olarak karaciğerde, kalan diğer kısmı da damarlarda, kalpte ve diğer organlarda depo edilir. normal de karaciğer yağ depolama gibi bir görev üstlenmez. Fakat obezite insanlarda karaciğer yağ depolama organına dönüşüm gerçekleştirir. Fazla yağ depolanması alkol dışı siroz hastalığına neden olabilir.

Karaciğer Yağlanması Siroz Etkileri Nelerdir

Yağlanma sonucu organ kendisine zarar vererek, siroz gibi hastalığa sürükleyebilir. Aşırı kilolu olmak, obez olmak, şeker hastası olmak, yüksek kolesterol karaciğer yağlanmasını tetikleyen ve artıran faktörlerdir. Karaciğer yağlanmasını beslenme veya yaşam tarzınız da değişiklikler yaparak kontrol altına alabilirsiniz. Yağlanma  tamamen durdurulabilir ve tam tersi daha fazla yağ yıkımına neden olabilir. Karaciğer yağlanmasında yıllar geçse de hiç bir belirti görülmeyebilir. Ancak artık kritik düzeye yaklaşılmış ise belirtiler görülmeye başlanır. Bu belirtiler ise aşırı kilo kaybı, aşırı halsizlik, karın bölgesinde ağrı ve ödem oluşumu, zihin bulanıklığıdır. Karaciğer yağlanması yüksek tansiyonu olanlarda normal tansiyonlu olanlara göre daha fazla görülür. Yaş olarak ta karaciğer yağlanması etkili bir faktördür. Ortalama yaş 50 üzerindekiler de görülür. Yetersiz beslenme, bazı ilaçlar, kalp ameliyatları, haşere ilaçları ve bazı kimyasal maddeler de karaciğerde yağlanmaya buda siroz hastalığına davetiye çıkarır.

]]>
Dekompanse Siroz https://www.sirozhastaligi.com/dekompanse-siroz.html Mon, 26 Nov 2018 19:54:29 +0000 Dekompanse siroz, Karın bölgesinde sıvı toplanarak kanama oluşur. Karın bölgesinde oluşan kanama parametrelere ayrılarak bilüribin oranlarında artma olur. Dekompanse siroz hastalığında albümin ile ensefalopatinde düşmeler Dekompanse siroz, Karın bölgesinde sıvı toplanarak kanama oluşur. Karın bölgesinde oluşan kanama parametrelere ayrılarak bilüribin oranlarında artma olur. Dekompanse siroz hastalığında albümin ile ensefalopatinde düşmeler çok daha belirgin bir hale gelir. Dekompanse siroz diğer siroz evrelerine göre en iyi seviyede olan siroz türüdür. Dekampanse siroz child klasisfikasyonuna bakarak child A, siroz kompanse siroz evresinde yer almaktadır. Dekompanse siroz hastalığında karaciğerin işlevsel sınırları sınırda olsa bile yeterlidir. Bu alanlarda asit ensefalopati bulunmamaktadır. Child A, B ile C den Başlayan ile C dekompanse aşamasını göstermektedir. Dekompanse siroz child C ile B de hasta kişi artık karaciğer nakli olması gerekir. Karaciğer nakli sırasına mutlaka kayıt olması gerekir. Yada bir akrabasından karaciğer nakli olması gerekir.

Dekompanse Siroz Belirtileri Nelerdir
 • Safra kanallarının hasar görmesi sonucunda primer biliyer siroz
 • Vücutta normalinden çok daha fazla demir birikimi
 • Karaciğerin yağlanması alkol kullanmaya bağlı olmayan yağlanma
 • Kistik fibröz
 • Hepatit B
 • Wilson hastalığı yani karaciğerde bakır birikmesi
 • Hepatit C
 • Kötü huylu safra kanalı kurdu biliyer atrezi
 • Çok fazla alkol kullanmak
 • Şeker metabolizması
 • Doğuştan gelen kalıtsal hastalıklar örneğin depo hastalığı, galaktozemi yada glikojen
 • Genetik sindirim bozukluğu alagillle sendromu
 • Bağışıklık sisteminden kaynaklanan karaciğer hastalığı otoimmun hepatit
]]>
Siroz Kanseri https://www.sirozhastaligi.com/siroz-kanseri.html Mon, 26 Nov 2018 21:11:32 +0000 Siroz Kanseri, Siroz kanserinin görüldüğü organ karaciğer adını verdiğimiz vücudumuzun asıl kimya fabrikası olarak ifade ettiğimiz organımızdır. Karaciğer karın sağ üst bölümünde yer alır. 2 loptan meydana gelmiştir. Siroz Kanseri, Siroz kanserinin görüldüğü organ karaciğer adını verdiğimiz vücudumuzun asıl kimya fabrikası olarak ifade ettiğimiz organımızdır. Karaciğer karın sağ üst bölümünde yer alır. 2 loptan meydana gelmiştir. bu lop adını erdiğimiz yapılar ise binlerce görev birimi olan lopçuklardan meydana gelmiştir. Karaciğer yağların mekanik sindiriminde rol alan safra sıvısını salgılayarak koledok kanalı aracılığı ile on iki parmak bağırsağı veya  safra kesesine dökülmesini sağlar. Karaciğerin vücut üzerinde birçok fonksiyonu ve görevi bulunur. Kanın bir çok zehirli maddeden kurtulmasını, alkol etkisini yok etmeyi sağlar. Vücutta fazla olan glikozun dönüşümünde görev alır. Kanın pıhtılaşmasında görev alan proteinleri üreterek kanın pıhtılaşmasını engeller. Canlı vücudun da bulunan zehirli olan amonyağın üreye dönüşümünü gerçekleştirir.

Siroz Kanseri Belirtileri

En büyük belirtileri kanama, sarılık, karın bölgesinde su toplanması ve vücutta zehirli maddelerin birikmesi kişiyi ölüme kadar sürükleyebilir. Bu noktada yapılabilecek tek şey kalır, karaciğer naklinin gerçekleşmesiyle kişinin hayatı kurtarılır. 

Siroz Kanseri ve Nedenleri

Siroz kanserinin nedenleri arasında hepatit B ve C görülmesi, alkol, toksik (zehirli) maddelere maruz kalması, obezite veya şeker hastası olmaktır. Siroz kanserinin erken ve geç dönemde görülen belirtileri farklıdır. Erken dönemde görülen belirtileri aşırı halsizlik, yorgunluk, sürekli uyuma isteği, gözlerde ve idrar da sararma, kaşıntı ve anemi olabilir. fakat geç dönemde daha farklı belirtiler görülür. Bunlar; kan kusma, karın boşluğunda sıvı ve ödem oluşumu, bilinç kaybı, komaya girme, idrarın daha da koyu renk alması ve görme bozukluğudur. Siroz kanseri olan kişiler her 3 ayda bir kontrole gitmelidir. Yağlı olan gıda ve proteinden uzak durulmalıdır. Eğer alkole bağlı siroz kanseri ise alkol tüketmemelidir. Virüse bağlı ise yorucu fiziksel aktiviteden kaçınmalıdır. Karaciğer yetersiz olduğu için bu hastalıkta her ilaç kullanılmamalıdır. Doktor gözetimi altında ilaç almalıdır. Bu hastalarda kan pıhtılaşması zor olduğu için herkesle temas etmemelidir.
]]>
Siroz Hastalığının Son Evresi https://www.sirozhastaligi.com/siroz-hastaliginin-son-evresi.html Tue, 27 Nov 2018 15:36:11 +0000 Siroz Hastalığının Son Evresi, Karaciğerde gelişen siroz hastalığı, karaciğer için en tehlikeli hastalık olarak bilinir. Siroz bir kere bulaşırsa daha dönüşü yoktur. Çünkü karaciğer çok hırpalanmış olduğundan, tedav Siroz Hastalığının Son Evresi, Karaciğerde gelişen siroz hastalığı, karaciğer için en tehlikeli hastalık olarak bilinir. Siroz bir kere bulaşırsa daha dönüşü yoktur. Çünkü karaciğer çok hırpalanmış olduğundan, tedavisi mümkün değildir. Ancak siroz hastalığı, uzun yıllar süren bir rahatsızlıktır. Meydana gelen tüm belirti ve aksaklıklarla mücadele edilebilir. Siroz hastalığı, ailede varsa eğer kalıtsal olarak da kişilerde görülmektedir. Bu hastalığın bir çok nedenleri vardır. Alkol alışkanlığı ve hepatit virüsleri çok etkili olmaktadır. Daha başka nedenler olarak, karaciğerde demir birikimi, bakır birikimi, karaciğer yağlanması, karaciğer romatizma hastalıkları ve safra kanallarındaki rahatsızlıklar siroza neden olmaktadır.   

Siroz Hastalığının Son Evresi Gelişmeleri

Karaciğerde gelişen siroz hastalığı, yavaş yavaş farklı belirtilerle çeşitli hastalıkları beraberinde getirir. Ciltte sararma görülür, vücudun bir çok yerinde kaşıntı başlar, bacaklarda ve tüm vücutta ödem oluşur. Ellerde titreme başlar, konuşma ve davranışlarda yavaşlama görülür, idrar miktarında azalma görülür, nefes almada zorlanma başlar ve ciltte çökmeler oluşur. Karında su toplanmaya başlar, karaciğer tam görevini yapamadığı için, kirli kanın beyin fonksiyonlarını etkilediği görülür. Siroz hastalığının son evrelerinde, sindirim sistemi organlarında meydana gelen kanamalar en tehlikelisidir. Bu durumda kan karaciğerden rahat geçemez ve damarlarda basıncın yükselmesine neden olur. Bu basınçla damarlar zorlanarak patlar ve ölümle sonuçlanan olaylar ortaya çıkabilir. Bu hastalığın son evresinde karaciğer yetmezliği ortaya çıkar. Bu durumda artık yapılacak bir tedavi yöntemi kalmamaktadır. Yalnız karaciğer nakli hastayı kurtarabilir. Bir akrabasından, organ bağışı yapan diğer kişilerden alınan karaciğer ile, hasta kişinin karaciğeri değiştirilir. Bu ameliyatla siroz hastalarının bir çoğu tekrar sağlıklı yaşamlarına kavuşurlar.
]]>
Siroz https://www.sirozhastaligi.com/siroz.html Wed, 28 Nov 2018 04:11:59 +0000 Siroz, vücudun en önemli fonksiyonlarından birisi olan karaciğeri, vücudun içerisinde kimya fabrikasını andırarak çalışan bir organ olarak tabir edebiliriz. Kan şekerinin düzenlenmesinden şeker, yağ, protein birbirine dönü Siroz, vücudun en önemli fonksiyonlarından birisi olan karaciğeri, vücudun içerisinde kimya fabrikasını andırarak çalışan bir organ olarak tabir edebiliriz. Kan şekerinin düzenlenmesinden şeker, yağ, protein birbirine dönüşmesine kadar birçok görev üstlenir. Hücrelerin yok olmasıyla birlikte karaciğerde küçülme gerçekleşir ve karaciğerin görevini yerine getirememe durumu söz konusu olur. Özellikle vücudun kimya fabrikası olarak değerlendirilen organın bozulması, hayati tehlikeleri meydana getiren bir problemdir. Bu ve buna benzer sebeplerden dolayı iyileşmesi mümkün olmayan siroz hastalığı meydana gelir. Fakat meydana gelen bu durum neredeyse kronik karaciğer iltihabı olarak da açıklanabilir. Ülkemizde siroz, daha çok hepatit fonksiyonları ve alkol kullanımı nedeniyle meydana gelir. Tahrip olan karaciğer hücreleri toparlamak için yeni hücre üretilmesi gerçekleşir. Fakat bu dağınık ve yüksek miktarlarda gerçekleştiğinden eski işlevini yerine getiremez.

Siroz belirtileri

Birçok hastalıkta olduğu gibi siroz hastalığının bir takım belirtileri vardır. Bu belirtiler çabuk yorulma, bulantı, yorgunluk, aşırı şekilde gaz birikimi, bilhassa karında şişlik ve kabızlık gibi durumlar görülür. Siroz hastalığının bir başka önemli belirtisi ise bu hastalığa yakalanmış kişilerin de gözle görülür biçimde bir kilo kaybı yaşanır. Hasta yemek yeme isteği olmaz, vücutta zayıflama görülür. Bu durumda karaciğer zehirli maddeleri süzgecinden geçirir. Ancak siroz sonucu bu görevini yapamaz ve bu zehirli maddeler hücreleri tahrip etmektedir. Aç karnına kusmaya başlar. Geceleri özellikle sürekli idrara çıkma durumu fazlalaşır. Cinsel isteği de azaltıp hatta ileri boyutlarda bile iktidarsızlık süreci başlar. Daha sonra vücut kılları dökülmeye başlar. 

Siroz nedenleri

 • Alkolün aşırı şekilde kullanılması
 • Hepatit hastalıklarının ortaya çıkması
 • Mikroorganizmaların karaciğerde iltihaplanmaya neden olması,
 • Safra kesesi hastalıkların olması
 • Kalp ve kalp hastalıklarını görülmesi
 • Kronikleşmiş hepatit B hastalığı
 • Karaciğerde aşırı şekilde demir yüklenmesi ve birikmesi

Siroz teşhisi

Siroz hastalığının teşhisinde doktor, hasta olan kişinin geçmişiyle alakalı bilgi ister. Siroz hastası kişinin daha önceki dönemlerde alkol kullanıp kullanmadı ya da hepatit hastalığı geçirip geçirmediğini öğrenmeye çalışır. Tabii doktorun hepatit hastalığının olup olmadığına tam emin olmak için siroz hastasının yakınlarında daha önceden hepatit hastalığının olup olmadığını öğrenmeye çalışır. Bundan sonraki etapta ise yapacağı muayene ile karaciğerin hangi durumda olduğunu öğrenmeye çalışır. Siroz hastası olan bir kişinin karaciğeri sert şekilde görünür. Kenar kısımları ise daha çok belirgindir. Doktor genel olarak siroz hastanın genel görünümüne bakar. Zaten hasta sararmış yanak ve elleri kırmızılaşmış durumda görünürse, bununla beraber bacaklar zayıf ve karın kısmı da içe girmiş şekilde görülür. Doktor, siroz hastasının karnında su birikip birikmediğini anlayabilir. Kesin teşhisi koyabilmek için kan tahlilleri yapılıp ve karaciğerden de parça alınır. Bu durumda kan düzeyinde albumin düşük, bilirubin seviyesi yüksek ise zaten karaciğerde sorun olduğunu görecektir ve karaciğer hücrelerinin kanda hangi durumda olduğunu da inceleyecektir. Bunların dışında kalan ise ultrason yöntemi ile karaciğer görüntülenir. 

Siroz tedavisi

Alkole bağlı siroz hastalığının belirli şekilde tedavisi pek yoktur. Ama yapılacak erken teşhis ile alınacak bazı tedbirler nihayetinde bu hastalığının şiddeti azaltılabilir. Zaten yapılan erken teşhis ve tedaviler siroz belirtilerin hafifletme amacı güdülür. Aynı şekilde hepatit hastalıklarında da interferon tedavisiyle virüslerin önü kesilerek, çoğalmasını ve yayılmasını engellenir. Zamanında yapılmayan erken teşhis ve muayene ölüme kadar götürebilir. Bu arada siroz tedavisini yazarken bazı okuyucuların ve bu hastalığa yakalanan kişilerde bir]]> Siroz Nedir https://www.sirozhastaligi.com/siroz-nedir.html Wed, 28 Nov 2018 12:56:11 +0000 Siroz Nedir, karaciğer özellikle insan vücudunun aynı bir kimya fabrikası şeklinde çalışan organı olarak nitelendirilir. Karaciğer kan şekerinin düzenlenmesinde, şeker, protein ve yağın birbirine dönüşmesine ve dönüştür Siroz Nedir, karaciğer özellikle insan vücudunun aynı bir kimya fabrikası şeklinde çalışan organı olarak nitelendirilir. Karaciğer kan şekerinin düzenlenmesinde, şeker, protein ve yağın birbirine dönüşmesine ve dönüştürülebilmesi için pek çok görevi üstlenmektedir. Karaciğerde görev yapan hücreler özellikle düzenli olarak dizilmiş ve sıraya konuşmuştur. Karaciğeri kötü olarak etkileyen en büyük düşman alkol alımıdır ve sık olarak kullanılmasıdır. Sık olarak alkol kullanan kişiler hepatit hastalıkları sonucu karaciğerin kendi doğal yapısının bozulmasına yol açar ve buradaki hücreler büyük çapta hasara uğramaktadır. Özellikle karaciğerde mevcut olan hücrelerin yok olması ile normal işleyiş sürecinin bozulmasından kaynaklı olarak karaciğer zarar görerek küçülür ve görevini yeterli derecede yerine getiremeyecek duruma gelir. 


Siroz nedir neden kaynaklı olarak ortaya çıkar, vücudun kimya fabrikası olarak nitelendirilen karaciğer organının düzensiz çalışması ya da hasar görerek bozulması sonucunda meydana gelir ve insan hayatı açısından büyük tehlikelere yol açabilmektedir. Bu nedenlere bağlı olarak kişide tedavisi imkansız olan siroz hastalığı meydana gelmektedir. Siroz hastalığı olan karaciğer normal insandaki karaciğer büyüklüğüne göre daha fazla küçülür ve parçacıklı gibi bir hal alır. Özellikle yok olmuş karaciğer hücrelerinin toparlanması için yeni hücre üretimi gerçekleşmektedir. Ancak hem dağınık hem de aşırı miktarlarda gerçekleşmesinden dolayı eski işlevini yeniden yerine getirmesi neredeyse bir mucizeye bağlı olmaktadır. 

Sirozun Nedir Nedenleri 

Siroz hastalığı genellikle batı ülkelerinde görülen ölümcül hastalıkların içinde ilk 10'un içinde yer almaktadır. Siroz hastalığının ortaya çıkma nedeni genellikle aşırı şekilde alkol tüketiminden kaynaklı olarak meydana geldiği belirlenmiştir. Siroz nedir en büyük nedeni alkol sebebi ile meydana gelmesinden kaynaklı olan siroz hastalığının tedavisi maalesef mümkün değildir. Karaciğer sağlığı için alkol kullanımından tamamen vedalaşarak vazgeçmek çok önemlidir. Gün içinde 60 gramdan fazla ve uzun süreli olarak alkol kullanan erkek özellikle karaciğer siroz hastalığı tehlikesi altındadır demektir. Kadınlarda ise, alkol alımı 20 gram civarında yeterlidir, fakat kadınların vücut yapısı erkeklerin vücut yapısına göre zayıf ve dirençsiz olmasından kaynaklıdır. Siroz hastalığının başka sebebi hepatit virüslerinin neden olduğu hepatit C, D, B hastalıklarıdır. 

Sirozun Nedir Belirtileri 

Siroz nedir ve belirtileri arasında ilk  başlangıç evresi ve ileri evresinde genel olarak belirtiler farklı şekilde seyretmektedir. En sık belirtisi kişinin kendisini aşırı yorgun hissetmesi, kaşıntı, sarılık, iştahsızlık, çabuk yorulmak, aşırı şekilde gaz birikmesi, bulantı, kabızlık, karın bölgesinde ve bacaklarda şişlik, erkeklerde göğüs büyümesi gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. Ancak bu belirtiler sadece siroz hastalığı sebebi ile meydana gelen bulgular ve belirtiler değildir. Farklı pek çok hastalıkta da aynen bu belirtiler görülebilmektedir. Siroz hastalığı ilerlediği zaman meydana gelen belirtiler daha da şiddetlidir ve kolay bir şekilde teşhisi yapılabilir. Siroz hastasında göz ile görülebilen bir kilo kaybı söz konusudur. Karaciğer özellikle vücuttaki zehirli olan maddeleri süzmeye çalışır, fakat siroz nedeni ile tam olarak görevini gerçekleştiremez ve bu duruma bağlı olarak zehirli maddeler karaciğerdeki hücreleri tahrip ederek yok olmasına yol açar. 

Sirozun Nedir Nasıl Tedavi Edilir 

Alkole bağlı olarak ortaya çıkan siroz hastalığının ne yazık ki, tedavisi mümkün değildir. Eğer hastalığın erken tanısı ve teşhisi sayesinde bazen küçük önlemler alınarak hastalığının şiddeti azaltılabilmektedir. Ortaya çıkan belirtilerin hafifletilmesi ile hastanın biraz daha rahat hissetmesi amaçlanmaktadır. Karaciğer sirozuna yakalanmış olan kişi yavaş bir şekilde]]> Siroz Diyeti https://www.sirozhastaligi.com/siroz-diyeti.html Thu, 29 Nov 2018 11:43:32 +0000 Siroz diyeti: Karaciğerin büyümesi yada körelmesi sonucunda ortaya çıkan bir hastalık türüne bağlı olarak dikkat edilmesi oldukça önem arz eden beslenme türüdür. Bu hastalık aşırı alkol tüketimi sonucunda meydana geli Siroz diyeti: Karaciğerin büyümesi yada körelmesi sonucunda ortaya çıkan bir hastalık türüne bağlı olarak dikkat edilmesi oldukça önem arz eden beslenme türüdür. Bu hastalık aşırı alkol tüketimi sonucunda meydana gelir. Tedavisi mümkün olmayan bu hastalığa yakalanıldığı zaman alkolden uzaklaşmak şart haline gelir.
 
Siroza yakalandıktan sonra beslenme şeklinize oldukça dikkat etmek gerekir.Mutlaka siroz diyetine başlanmalıdır. Yani hızlı bir şekilde kilo vermeye çalışılmamalı, protein alımına dikkat edilmeli, su ve tuz kısıtlanmalı, vitamin ve mineraller yeteri kadar alınmalı ve son olarak günlük enerji dağılımına dikkat etmek gerekmektedir. 

Beslenmemiz ne şekilde olmalı

Protein alımı: Siroz diyetinde en önemli konu protein tüketimidir. Hastanın ağırlığına göre doktor kontrolünde günlük protein alımı 0.8-1 gram/ağırlıktan 1.2-1.5 gram/ağırlık seviyelerine çıkarılmalıdır. Yani günlük 65-75 gram protein yerine 80-100 gram almaları gerekmektedir. Ağızdan beslenmenin yeterli olmadığı durumlarda damar yolu ile beslenme gerekmektedir zira beslenme yetersizliği temel sorunu çözme konusunda sizi çıkmaza sokabilir. Çocukların siroz diyeti ise yetişkinlerden farklı olarak gelişim süreci içerisinde olduklarından daha fazla proteine ihtiyaç duymaktadır.Ancak bu durum hastanın kaldırabileceği kadarı ile sınırlandırmıştır . 

Yağ tüketimi: Siroz hastalarının enerjiye ihtiyaçları fazla olduğu için yağ kısıtlanmamalıdır. Siroz diyetinin en önemli hususlarından birisi de yağ tüketimidir.Gündelik yağlar safra olmadan emilemezler ve bu yüzden henüz ülkemizde bulunmayan MTC olarak adlandırılan orta zincirli yağlar tüketilmelidir. Bu tüketimin sonucunda yağ gereksinimi karşılanır ve yağ dışkılamada önemli ölçüde azaltır. Fakat bu yağların masrafları hasta tarafından karşılanmaktadır.

Günlük enerji dağılımı: Enerjinin yarısı karbonhidratlardan,üçte biri yağlardan ve geri kalanı da proteinden karşılanmalıdır. Sadece bu şekilde beslenme bozukluğu engellenebilir.Eğer iştahsızlık nedeni ile yeterince alınamıyorsa siroz diyetine özel ilaçlar mevcuttur. Bu ilaçların kullanımı bu gibi durumlarda oldukça kullanışlıdır ve daha fazla besin içeriğine sahip olan mama olarak adlandırılan gıda takviyesi yapılmalıdır. Siroz diyeti için yapılan bu gıdanın yetişkin ve çocuklar için farklı türleri mevcuttur.

Su ve tuz kısıtlanması:Bu durum ödem,sodyum azalması ve kanda su toplanması durumları için farklılık gösterir. Tuz tüketimi günlük 1-2 gram seviyelerinde olmalıdır.

Bunlara ilave olarak siroz diyetinde vitamin ve mineral destekleri de önemli bir yere sahiptir. Bunlar ise suda erime özelliği olan B ve C vitamini yağda erime özelliği olan A,D,E,K vitaminleridir.
]]> Siroz Bulaşıcımıdır https://www.sirozhastaligi.com/siroz-bulasicimidir.html Thu, 29 Nov 2018 13:04:31 +0000 Siroz bulaşıcımıdır, karaciğerdeki dokuların yerini ölü hücrelerin alması ve bununla birlikte ortaya çıkan hasarın giderek artmasıyla devam eden bu hastalığa siroz adı verilir. Siroz birçok nedenden ötürü oluşsa da, Siroz bulaşıcımıdır, karaciğerdeki dokuların yerini ölü hücrelerin alması ve bununla birlikte ortaya çıkan hasarın giderek artmasıyla devam eden bu hastalığa siroz adı verilir. Siroz birçok nedenden ötürü oluşsa da, en yaygın görülen nedeni hepatit hastalıkları ve aşırı alkol tüketimidir. Siroz hatalığı bulaşıcı bir hastalık olmada da, hepatit hastalığı sonucunda gelişme gösterdiyse, hepatit bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalığın tanısını koymak için bazı tetkikler ve karaciğer biyopsisi yapılmalıdır. Böylece siroz teşhisi yapılmaktadır. Hala bir tedavi yöntemi bulunamayan bu hastalık, hastanın ölümüne sebebiyet verebilmektedir. Fakat aşırı alkol tüketimi sonucunda ortaya çıkıyorsa hastalığın kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Böyle bir durumda tek yapılması gereken karaciğer hasarını durdurmak ve yavaşlatmak adına hastanın az da olsa yaşam koşullarının iyileştirilme çabasıdır. Siroz hastalığının eğer önüne geçilmezse bu hastalık karaciğer kanserine dönüşebilmektedir. Bu durumda uygulanacak en iyi tedavi yöntemi de karaciğer naklidir. Siroz karaciğerde geri dönüşümü olmayan rahatsızlıklara neden olarak hastayı uzun yıllar sıkıntıya sokacaktır. 

Siroz bulaşıcımıdır sorusunun yanıtını buradan da anlayabilirsiniz, sirozun bulaşıcı bir etkisi bulunmamakla birlikte hastayı sadece olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple erken teşhis ve erken tedavi oldukça önemli olup, erken aşamalarda gereğinin yapılması gerekmektedir. Siroz hastalığı ile birlikte buna neden olan sebep belirlendiğinde uygun bir yaşam tarzı kurulmalıdır. Yani alkole dayalı ise alkolden uzak durmalı, hepatit virüsünden kaynaklıysa bir an önce tedavi yolu aranmalıdır. Sirozun büyümesini ve gelişmesini engellemek için alkol tüketiminden uzak durmak gerekir. Bunun yanı sıra sürekli yatak istirahatinden kaçınılmalı ve aşırı aktiviteler yerine normal düzeyde aktiviteler yapılmalıdır.
]]> Siroz Kan Değerleri https://www.sirozhastaligi.com/siroz-kan-degerleri.html Fri, 30 Nov 2018 09:59:24 +0000 Siroz Kan Değerleri, Kan dolaşımının içerisinde yer alan ve karaciğer hasarıyla beraber yine diğer karaciğer hastalıklarının teşhis edilmesi için yardımcı olan değişik protein ve enzim analizlerinin tümü “karaciğer Siroz Kan Değerleri, Kan dolaşımının içerisinde yer alan ve karaciğer hasarıyla beraber yine diğer karaciğer hastalıklarının teşhis edilmesi için yardımcı olan değişik protein ve enzim analizlerinin tümü “karaciğer fonksiyon testleri” ismi verilmiştir. Bu testlerin yapılması, karaciğerin fonksiyonlarına ilişkin bir fikir vermesi ve karaciğerdeki diğer rahatsızlıkların tespit edilmesi bakımından büyük bir önem taşımaktadır.

Yapılan bu kan testlerinden, kimisi karaciğerde hasar olduğu zaman aşırı şekilde salgılanan ve düzeyi yükselen enzimlerken, kimisi de karaciğerin fonksiyonlarını ne kadar uygun olarak yerine getirdiği ile ilgili fikir verir.

Bu yapılan testler, çoğu zaman kol üzerinde uygun bir damardan alınan belirli bir miktar kana uygulanır. Bu testlerde siroz kan değerlerinin doğru çıkması için en az 8-10 saat kadar yemek yemeden aç kalmak gerekir.

Karaciğer Fonksiyon Testleri: Bu fonksiyon testlerinin normal düzeyleri nelerdir Siroz hastalığının tespiti için yapılan karaciğer fonksiyon testlerinde siroz kan değerleri için baz alınacak olan aşağıda görüldüğü şekildedir.

ALT:  7-55 U/L, AST: 8-48 U/L, ALP: 45-115 U/L, Albumin: 3.5-5 g/dL, Total protein: 6.3-7.9 g/dL, Bilirubin: 0.1-1 mg/dL, GGT: 9-48 U/L, LD: 122-222 U/L ve PTZ: 9.5-13.8 saniyedir.

Siroz Kan Değerleri İçin Uyarılar: Bu yapılan test sonucu, normal değer aralıkları, yetişkin olan bir erkek için alınan kan sonuçlarıdır. Farklı laboratuarlarda ölçülen siroz kan değerleri için, bazı değişik yöntemlerin kullanılması nedeniyle farklı değerler alınabilir.

Kullanılan bazı ilaç ve yiyeceklere bağlı olarak değer sonuçları etkilenebileceğinden dolayı, hastanın bilhassa aç olmasına dikkat edilmelidir.

Kan test sonuçlarının değerlendirilmesi; şikayetiniz için gittiğiniz ve sizin şikayetlerinizi dinleyerek, muayene eden doktor tarafından yapılmalıdır.

]]>
Siroz Başlangıcı https://www.sirozhastaligi.com/siroz-baslangici.html Sat, 01 Dec 2018 09:04:37 +0000 Siroz Başlangıcı, karaciğer vücudumuzdaki kan şekerinin düzenlenmesinden protein, yağ ve şekerin birbiri ile dönüştürülmesinde pek çok görev almaktadır. Karaciğerin hücreleri düzenli biçimde sıralamıştır. Kişilerin al Siroz Başlangıcı, karaciğer vücudumuzdaki kan şekerinin düzenlenmesinden protein, yağ ve şekerin birbiri ile dönüştürülmesinde pek çok görev almaktadır. Karaciğerin hücreleri düzenli biçimde sıralamıştır. Kişilerin alkol kullanmaları sık tüketmeleri özellikle hepatit hastalıklarının meydana gelmesini sağlarken, büyük çapta karaciğerin yapısının bozulmasına neden olurken, aynı zamanda hasara uğramasına yol açar. Karaciğerdeki hücrelerin yok olmasından dolayı işleyişi bozulduğu için karaciğer de küçülmeler görülür ve görevini tam olarak yerine getiremez. Karaciğerin hasar görmesi ve işleyişini tam olarak yerine getiremez hale geldiği vakit kişi açısından büyük hayati tehlike arz etmektedir. Siroz başlangıcı rahatsızlığına neden olan en büyük etken alkolün aşırı şekilde tüketilmesidir. Siroz başlangıcı ayrıca hepatit tiplerinin ortaya çıkmasından dolayı meydana gelmektedir. Çünkü hepatit tipleri karaciğere yerleşerek iltihaplanmasına neden olur ve hastanın büyük sıkıntılar yaşamasına sebep olmaktadır. Siroz başlangıcı hastalarda bazı belirtiler ortaya çıkmaktadır, bu belirtiler arasında özellikle sarılık, bulantı, iştahsızlık problemi, vücutta gaz birikimi, bacaklarda ve karın bölgesinde şişlik ve kaşıntı gibi belirtiler ile kendisini gösterir. Ancak siroz hastalığının başlangıçtaki bu belitleri ilerlediği vakitte daha şiddetli olarak seyretmektedir. 

Siroz Başlangıcı Neden Olan Etenler Nelerdir, genel olarak neden olan etkenlerin ilk sırasında alkol yer alırken, diğer etkenler kronikleşmiş olan hepatit C virüs enfeksiyonundan kaynaklı olarak meydana gelmektedir. Kronik hepatit C özellikle karaciğerdeki hücrelerin inflamasyonuna sebep olarak sonucunda siroz hastalığının oluşmasında etkili olmaktadır. Yaşamlarında kronik hepatit C hastalarının yaklaşık olarak 5 kişiden bir tanesinde 20 sene sonrasında siroz hastalığı görülebilmektedir. Aynı şekilde hepatit B ve D aynı şekilde siroz başlangıcı zemin hazırlayan ve karaciğerin büyük ölçüde hasar görmesine neden olan hastalıklar içerisinde yer almaktadır. Nadir olarak görülse de bazı kalıtsal olan hastalıklarda siroz hastalığına neden olan etkenler içinde yerini almaktadır. Bu kalıtsal hastalıklar hem karaciğerde hem de diğer organlarda ortaya çıkan aşırı demir birikiminden kaynaklı olarak siroz başlangıcına yol açmaktadır. Aynı zamanda karaciğerde bulunan özel enzimin eksikliğinde siroz başlangıcı meydana gelebilmektedir. Siroz başlangıcı elbette kendisini belli etmeden sinsi bir şekilde ilerleyerek yıllar sonra insanların ölümlerine sebep olan çok ciddi bir hastalıktır. Ayrıca karaciğerdeki hücrelerin yok olması sonucunda da siroz başlangıcına yakalanma riski oldukça yüksektir. 
]]>
Siroz Neden Olur https://www.sirozhastaligi.com/siroz-neden-olur.html Sat, 01 Dec 2018 18:02:30 +0000 Siroz Neden Olur; Bu hastalık vücudumuzun en büyük organı olan karaciğerde görülmektedir. Karaciğer ortalama olarak 1.5 kg ağırlığındadır. Sağ ve sol olmak üzere iki loptan meydana gelmiştir. Sağ lop 3 bölmedir. Sol lop ise Siroz Neden Olur; Bu hastalık vücudumuzun en büyük organı olan karaciğerde görülmektedir. Karaciğer ortalama olarak 1.5 kg ağırlığındadır. Sağ ve sol olmak üzere iki loptan meydana gelmiştir. Sağ lop 3 bölmedir. Sol lop ise biraz daha küçük 2 bölmedir. Sol lobun  küçük olmasının sebebi ise kalp ve mide varlığıdır. Loplar karaciğerin asıl görev birimi olan lopçuklardan meydana gelmiştir. Karaciğere vücudumuzdan iki yerden kan getirilir. Biri kalpten diğeri ise pankreas, mide ve bağırsak gibi organlardan kan getiren kapı toplardamardır. Karaciğer vücuttaki zararlı ve zehirli maddelerin dönüşümünü sağlayarak etkisiz hale getirir.

Siroz Neden Olur; Siroz hastalığının en büyük faktörü alkol kullanımı ve sıkça tüketilmesidir. Alkol kullanımı karaciğerin yapısını bozarak hücrelerde büyük hasarlar meydana getirir.  hasar sonucu karaciğerdeki hücreler ölür ve  karaciğer de küçülme görülür. bu yüzden karaciğer görevini yerine getiremez hale gelir. Alkolün çok tüketilmesi sonucu oluşan sirozun tedavisi mümkün değildir. Bu yüzden alkol tüketiminin bırakılması gerekir. Erkekler günde 60 gramdan fazla, bayanlarda ise 20 gramdan fazla alkol  tüketirlerse karaciğer de  siroz hastalığını meydana getirir. Kadınların erkeklere göre bünyelerinin daha dirençsiz ve zayıf olmasından dolayı kadınlar da  alkol tüketimin daha az olmalıdır. 

Karaciğer siroz hastalığının diğer bir nedeni ise hepatit virüslerinin neden olduğu hepatit B, C ve D hastalıklarıdır. Bu virüsler karaciğerde iltihaplanmalara neden olarak karaciğerin yapısının bozulmasını sağlar. Bu oluşan iltihaplanmalar karaciğerde kalıcı olabilir. Gelişmemiş ülkelerde siroz hastalığını yakalanma ve bu hastalıktan dolayı ölüm oranları oldukça yüksektir. Karaciğerde bu iki nedenden başka vücuda aşırı demirin yüklenmesi ve birikmiş olması, safra kesesi hastalıkları, kronikleşmiş kalp yetmezliği de sirozu tetikleyen hastalıklar arasında yer alır. Vücudumuzun savunma sistemi olarak görev alan karaciğerde bozukluk olduğunda karaciğer kendi hücrelerini yabanı bir hücre olarak algılar ve bu hücreleri yok eder. Uzun süre ağrı kesici gibi ilaçların kontrolsüz bir şekilde kullanılması ve kimyasal ilaçları temas etmesi de siroz hastalığın oluşumunda etkilidir.

Siroz Neden Olur, Belirtileri; Bu hastalığın belirtileri iki dönemde gerçekleşir. Biri başlangıç diğeri ise ilerleyen dönemlerde görülen belirtilerdir. Başlangıç döneminde görülen belirtiler ise aşırı yorgunluk hissi, çabuk yorulma, iştahsızlık, sarılık, kaşıntı mide bulantısı özellikle de bacaklarda ve karın bölgesinde şişliktir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde görülen belirtiler ise aşırı kilo kaybı, bacaklarda aşırı derecede zayıflama, yemek borusundaki damarların patlaması ve bu patlamaya bağlı olarak iç kanama görülmesidir.
]]>
Siroz Hastalığı Son Evresi https://www.sirozhastaligi.com/siroz-hastaligi-son-evresi.html Sun, 02 Dec 2018 13:00:48 +0000 Siroz Hastalığı Son Evresi, Siroz karaciğer organının işlevlerini kaybetmesiyle sona eren, normal halde karaciğerde var olan lobül görev birimlerinin sertleşme ve nebdeleşme ile onun yerini geri dönüşümü olmayan fibrozi Siroz Hastalığı Son Evresi, Siroz karaciğer organının işlevlerini kaybetmesiyle sona eren, normal halde karaciğerde var olan lobül görev birimlerinin sertleşme ve nebdeleşme ile onun yerini geri dönüşümü olmayan fibrozis dokusunun devraldığı patolojik duruma verilen bir isimdir. Fakat bu tıbbi terim genellikle kronik karaciğer yangısı için kullanılmaktadır. Siroz kelimesi Eski Yunanca'da portakal sarısı veya koyu sarı renk anlamı taşıyan "scirrhus" sözcüğünden gelmektedir. Tıbbi bir terim olarak ilk kez 1826 senesinde Laennec tarafından telaffuz edilmiştir. Genellikle ilk evrelerde belirti vermeyen Siroz hastalığı son evresinde kendini belli eder.

Siroz Hastalığının Sebepleri

Ülkemizde siroz hastalığının en sık görülen nedenlerinden biri viral Hepatit enfeksiyonları diğeri ise alkoldür. Bundan başka olarak biliyer siroz türü bazı otoimmun hastalıkları ile hemokromatozis, alfa 1 antitripsinin noksan olması gibi metabolik hastalıklar da sirozun sebeplerinden olabilir. Türkiye’ de en çok siroz hastalığının nedeni olarak hepatit B ve C virüsleri görülmüştür. Ulu Önder Atatürk'te bu hastalık sebebiyle vefat etmiştir.

Siroz Hastalığında Belirtiler

Siroz hastalığı ilk aşaması olan mikroskobik siroz evresinde, siroz hastalarında herhangi bir belirti görülmez. Bu evrede siroz hastalığı için ancak biyopsi yapıldıktan sonra tanı konulabilmektedir. Belirtisi görülmeyen bu ilk evrede ileri laboratuvar tetkikleri yapıldığı takdirde, bu laboratuvar sonuçlarında anormal durumlar görülebilmektedir.

Siroz hastalığı bu evresinde çok fazla bir belirtisi görülmeden, hastalık karaciğerde hasar yapmaya devam eder. İlk evrede ki gibi bu evrede de karaciğerden biyopsi yapılması yoluna gidilerek teşhis yapılabilir. Ayrıca yine laboratuvar tetkikleri yapılması sonucu karaciğerin değerlerinde anormal durumlar görülebilir. Böyle bir durumda araştırma derinleştirildiği, takdirde hasta için siroz tanısı yapılabilir.

Siroz Hastalığı Son Evresi 

Hastalara siroz tanısı genel olarak bu evrede konulur. Siroz hastalığının son evresine (Dekompanse siroz) gelen karaciğer organı artık sentezleme, toksik maddeleri işleme ve bunları vücut içinden uzaklaştırma işlevlerini yitirmiştir. Karaciğere bağırsaklardan gelen kan geçişi çok zora girmiştir. Bu siroz hastalığının son evresinde hastalarda bazı belirtiler dikkati çeker. Bu değişiklikler arasında; hastanın kendini halsiz ve güçsüz hissetmesi, iştahsızlık, uyku bozukluğu, şuur bulanıklığı, gözlerde ve ciltte sarılık, mide bulantısı ve kusma, kol ve bacaklarda çürükler, karında sıvı birikmesi olayı, karakter değişimi, konuşma ve düşünce problemi, koma hali gibi durumlar görülür. 

]]>
Karaciğer Sirozu https://www.sirozhastaligi.com/karaciger-sirozu.html Mon, 03 Dec 2018 09:42:58 +0000 Karaciğer Sirozu; Karaciğer vücudumuzun asıl mekanizmasına sahip olan bir organdır. Kan şekerinin düzenlenmesini, yağ, şeker ve proteinlerin birbirine dönüştürülmesi gibi bir çok  görevi üstlenmektedir. karaciğer hücreleri Karaciğer Sirozu; Karaciğer vücudumuzun asıl mekanizmasına sahip olan bir organdır. Kan şekerinin düzenlenmesini, yağ, şeker ve proteinlerin birbirine dönüştürülmesi gibi bir çok  görevi üstlenmektedir. karaciğer hücreleri düzenli bir şekilde dizilmiş ve sıraya konulmuş yapıdadır. Farklı hastalıklara maruz kalan karaciğer değişik derecelerde hasarlar oluşur. Hastalık ilerledikçe karaciğerin yapısı düzensizleşir ve hücrelerin sayısı gittikçe azalır. Hücre sayısı azalmasıyla birlikte karaciğer yapısı sertleşir ve içinden geçmesi gereken kan geçecek bir yol bulamadığı zaman kanın geldiği bölgelerde (bağırsaklar, dalak) bulunan damarlarda basıncı artar ve kendine farklı bir yol bulmaya çalışır. Sayısı azalan karaciğer hücrelerini toparlamak ve yerine yeni hücre oluşumu için  karaciğer  bozukluğa uğradığı için eski işlevini göremez hale gelir. Vücudumuzun  kimya fabrikası adını verdiğimiz karaciğerimiz işlevini kaybeder ve tedavisi imkansız olan siroz hastalığı meydana gelir. Karaciğer sirozu hastalığına maruz kalan karaciğer küçülmüş ve  pürüzlü bir yapıya sahip olur. 

Karaciğer Sirozu ve Sebepleri

Siroz hastalığı Batı ülkelerinde ölümcül hastalık olarak ilk 10'da yer almaktadır. Karaciğer sirozu en büyük sebeplerinden birisi alkoldür. Alkol sebebiyle bulaşan bir siroz hastalığın tedavisi maalesef yoktur. Bir erkek her gün 60 gr dan fazla alkol tüketimi yapıyor ise siroz hastalığına yakalanması kaçınılmaz an meselesidir. Kadınlarda ise alkol miktarı günlük 20 gr 'ı geçmemelidir. Sebebi ise kadınların bünyelerinin erkeklere göre daha zayıf olmasıdır. Karaciğer sirozu hastalığının başka bir sebebi ise hepatit B,C ve D virüslerinin yol açtığı hastalıklardır. Bu virüslere maruz kalan karaciğerde iltihaplanmalar görülür. Hepatit B virüsü aracılığı ile karaciğerde iltihap oluşmuş  ise bu iltihap kalıcıdır. Karaciğerde demirin fazla oluşumu ve yüklenmesi, safra kesesi hastalıkları ve kronikleşmiş kalp yetmezliği hastalıkları siroz hastalığının oluşumunda etkili sebeplerdir.

Karaciğer Sirozu ve Belirtileri 

Siroz hastalığını ilk başladığı zamanlarda çok az belirtiler görülür ve en sık görülen bulgular ise halsizlik, çabuk yorulma, kabızlık, aşırı gaz, sarılık ve kuvvet kaybı olarak görülür. Hastalığın ilerleyen zamanlarında ise iştahsızlık, bulantı, adet düzensizliği, bacaklarda ödem, karın boşluğunda su birikmesi ve erkeklerde göğüslerinin büyümesidir. Bu belirtilerin karaciğer fonksiyonlarını kaybetmesi sonucu meydana gelen göstergelerdir. Karaciğer zehirli maddeleri süzmeye çalışan organ yapısıdır. Fakat bu görevini karaciğer siroz hastalığına yakalandığı için görevini tam yapamaz  hale gelir. Karaciğerde bulunan bu zehirli maddeler hücreleri yok etmeye başlar. Beyin hücrelerinin hasarı sonucunda motive olmakta zorlanır ve algılama sorunu yaşar. Cinsel istek azalır ve iktidarsızlık meydana gelir. Aç karına kusma, geceleri tuvalet ihtiyacı ve idrar fazlalığı görülür.

Karaciğer Sirozu ve Tedavisi

Alkol ile bulaşan karaciğer sirozu hastalığın tedavisi mümkün değildir. Fakat hastalık erken teşhis edilirse bazı önlemler alınarak hastalığın birazda olsa şiddetini azaltmak ve hastayı rahat etmesi sağlanabilir. Hepatit virüslerin sonucu siroz hastalığına yakalanan kişiler interferon tedavisi uygulanarak  virüslerin çoğalması ve yayılması engellenebilir. Karaciğer siroz hastalığa yakalanan hasta yavaş yavaş ölüme yaklaşır. Fakat tedavi yöntemleri ile hasta biraz rahatlatılır ve ağrılarından  azalmasına yardımcı olunur. 
]]>
Primer Biliyer Siroz https://www.sirozhastaligi.com/primer-biliyer-siroz.html Mon, 03 Dec 2018 19:39:10 +0000 Primer Biliyer Siroz; Safra sıvısının oluşturulduğu, yoğunlaştırıldığı ve karaciğerden on iki parmak bağırsağına taşındığı kanallar ve organlar sistemidir. Karaciğerin safra kanallarında meydana gelen bir takım aksak Primer Biliyer Siroz; Safra sıvısının oluşturulduğu, yoğunlaştırıldığı ve karaciğerden on iki parmak bağırsağına taşındığı kanallar ve organlar sistemidir. Karaciğerin safra kanallarında meydana gelen bir takım aksaklıklar sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Zamanla siroza çevrilen bir rahatsızlıktır. Karaciğer dokusunu yara adı verilen doku ile yer değiştirerek kalıcı bir şekilde hasar verir. Yara dokuların büyümesiyle karaciğer işlev ve görevini kaybetmektedir. 

Primer biliyer sirozun iki türü vardır. Birinci türü otoüminin bir hastalık olmasıdır. İkincil biliyer siroz ise uzun süreli tıkanıklık sonucu meydana gelen bir hastalıktır. Hastalığın her iki türünün en büyük sebebi karaciğerde safra toplanması sonucu karaciğerin fonksiyonlarının bozulmasıdır.

Primer Biliyer Siroz ve Belirtileri
 • Primer biliyer sirozlu hastalar genel olarak orta yaşlardaki bayanlardır. 
 • Hastalığın belirtileri ise yorgunluk, kaşıntı, sağ üst kaburga ağrısı, iştahsızlık ve sarılık belirtileri ön ayak olur.
 • Belirtilerinden kaşıntı genel olarak geceleri daha fazla gerçekleşir.
 • Belirtilerinden sarılık ise genel olarak hastalığın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkar. bazen de hastalığın ilk zamanlarında meydana gelebilir.
 • Primer biliyer siroz da en büyük belirtilerden biri derinin ve göz akının sararması.
 • Karında su toplanmasının gerçekleşmesidir.
 • Yemek borusu, mide ve kalın bağırsağın son kısmı olan rektum da genişleyen damarların kanaması
 • Kemiklerin erken yaşta incelmesi ve çok çabuk kırılması

Primer Biliyer Siroz ve Teşhisi

Fiziksel muayene ve laboratuvar testlerinde kan değerlerinin yüksek miktarda alkalin fosfat ve antikorlar bulundurmasına bağlıdır. Hasta olan kişinin karaciğerinden bir parça alarak biyopsi yapılması da teşhis noktasında sizi son noktaya götürebilir. Hastalığı teşhis etmenin en iyi ve güvenilir yoludur. 

Primer Biliyer Siroz ve Tedavisi

Tedavisi zor olan bir hastalıktır. Karaciğerde ki hasarı düzeltelim derken bir yandan da bağışıklık sistemi de etkilenebilir. Tedavisinde tamamen kurtulma diye bir olay söz konusu değildir. Tedavide ki amaç belirtileri azaltmak, hastalığın kişide oluşturacağı rahatsızlıkları önlemek, tedavi etmeye ve yeni oluşabilecek karaciğer hasarlarını önlemektir. Primer biliyer sirozun neden olduğu kaşıntıları azaltmak için ursodiol içeren ilaçların kullanılmasıdır. Ursodiol ilacı aynı zamanda kişide bulunan hastalığın yavaşlatılmasında da rol alır.

Primer biliyer siroz hastalarının osteoporoz hastalığına yakalanma riski çok fazladır. Bu yüzden bu hasta kişilerin periyodik olarak kemik gelişimi testi yaptırması gerekir. Kemik gelişimi için kalsiyum, D vitamini ve bifosfonat içeren ilaçlar kullanabilirsiniz. Tabi doktor tavsiyesi ile kullanmanız gerekir. Eğer primer biliyer siroz hastalığına sahip kişi hastalığın son evresinde ise karaciğer nakli gerçekleştirilebilir.
]]>
Siroz Hastalığı Nedir https://www.sirozhastaligi.com/siroz-hastaligi-nedir.html Mon, 03 Dec 2018 20:44:29 +0000 Siroz Hastalığı Nedir, karaciğer insan vücudunun en değerli olan organlarından bir tanesidir. Karaciğer kandaki şekerin düzenlenmesinde, şeker, protein ve yağın birbirine dönüşmesi ile dönüştürülmesinde birden fazla görev Siroz Hastalığı Nedir, karaciğer insan vücudunun en değerli olan organlarından bir tanesidir. Karaciğer kandaki şekerin düzenlenmesinde, şeker, protein ve yağın birbirine dönüşmesi ile dönüştürülmesinde birden fazla görev üstlenir. Karaciğerin hücreleri düzenli olarak dizilmiş ve aynı sıraya konulmuştur. Kişinin alkol kullanması ya da sık olarak alkol tüketmesi sonucuna bağlı olarak hepatit türündeki hastalıklar karaciğerin yapısında bozukluklara neden olarak karaciğerdeki var olan hücrelerin hasara uğramasına yol açar. Bu hücrelerin yok olması ile işlevlerinin bozulması halinde karaciğer vücuttaki büyüklük oranına nazaran küçülür ve üstlenmiş olduğu görevi tam olarak yerine getiremeyecek düzeye gelir. Karaciğer organının bozulması ve düzensiz olarak çalışmasından dolayı kişinin hayatını tehlikeye sokabilecek sorunlara yol açabilmektedir. Bu sebeplere bağlı olarak iyileşmesi oldukça zor olan karaciğer sirozu hastalığı meydana gelmektedir. Siroz hastalığına yakalanmış olan karaciğer küçüktür ve parçalanmış bir şekilde görülmektedir. Karaciğerin yok olan hücrelerinin yeniden toparlanması için yeniden hücre üretimine başlamaktadır, ancak meydana gelen dağınıklık aşırı miktarlarda seyrettiği için karaciğer eski işlevini yerine getiremeyecek hali alır. 

Siroz Hastalığı Nedir, Nedenleri Nelerdir, siroz hastalığının ortaya çıkmasında etken bir rol üstlenen aşırı alkol kullanımından kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Alkol sebebi ile meydana gelen karaciğer siroz hastalığının tedavisi kesinlikle mümkün değildir. Kişinin siroz hastalığından kurtulabilmesi için mutlaka alkol kullanımından vazgeçmesi gerekmektedir. Çünkü alkol kullanımı karaciğerin en büyük düşmanıdır ve hasar alarak zarar görmesine neden olur. Sık olarak alkol tüketilmesi hem karaciğere zarar verir hem de beraberinde hepatit hastalıklarının ortaya çıkmasına sebep olur. Hepatit virüslerinin sebep olduğu hepatit D, C ve B hastalıkları görülmektedir. Çoğunlukla hepatit hastalıkları karaciğerde iltihaplanmalara yol açmaktadır. Siroz hastalığında meydana gelen hepatit B vücutta kronik hale gelen bir hastalıktır. Karaciğerdeki en büyük etkisi yaratmış olduğu iltihabın kalıcı olmasıdır. Dünya genelinde siroz hastalığına yakalanma ile ölüm oranları en yüksek olan hastalıktır. Karaciğerdeki demir değerinin aşırı birikmesi ve yüklenmesi, kronikleşmiş olan kalp yetmezliği, safra kesesi hastalıkları siroz hastalığının başka nedenleri arasında yer almaktadır. 

Siroz Hastalığı Nedir, Belirtileri Nelerdir, siroz hastalığı kendisini belli ettiğinde kişide aşırı gaz birikmesi, kaşıntı, karında şişlik, sarılık, bacaklarda şişlik, bulantı, iştahsızlık, kabızlık ve erke hastalarda göğüs büyümesi gibi belirtiler görülmektedir. Siroz hastalığının ilerleyen dönemlerinde meydana gelen bu belirtilerde şiddetlenme artış gösterir ve teşhisi yapılabilecek düzeye ulaşır. Siroz hastalığının belirtileri arası da kişinin iştahsızlığına bağlı olarak aşırı kilo kayıpları göze çarpmaktadır. Ayı şekilde bacaklarda da aşırı derecede zayıflama görülebilir. Özellikle dokular suyu tutamaz bir hale gelirler. Yemek borusundaki bulunan damarlarda patlama gözlenebilir ve buna bağlı olarak da iç kanamalar meydana gelebilir. Siroz hastalığı sebebi ile karaciğer zehirli olan maddeleri süzmek ister, fakat siroz hastalığı sonucunda görevini tamamı ile yerine getiremez. Karaciğer zehirli maddeleri süzemediği için burada bulunan hücreleri tahrip eder ve yok olmasına yol açar. Bu durum sonucunda kişi özellikle geceleri sıklıkla idrara çıkar ve karnı aç iken kusmalar başlar. Kişinin normal görünümünde farlılık ortaya çıkar ve siroz hastalığı kendisini belli etmeye başlar. Aynı zamanda hormonal denge yitirilirken, kişinin yanaklarında kızarıklık söz konusu olur. 

Siroz Hastalığı Nedir, Tedavisi Var mıdır Alkol kullanımı sonucunda meydana gelen siroz hastalığının tedavisi tıbben mümkün değildir. Ancak siroz hastalığının erken tanısı ve teşhisi yapılır ise, önlemler alınarak hastalığın şiddetli seyirleri ha]]> Kardiak Siroz https://www.sirozhastaligi.com/kardiak-siroz.html Tue, 04 Dec 2018 13:45:30 +0000 Kardiak siroz, siroz rahatsızlığının türlerinden biri olmaktadır. Diğer siroz türlerine göre daha az rastlanan kardiak siroz, konjestif siroz olarak da geçmektedir. Bu rahatsızlığın ana nedeni kronik kalp yetmezliği olma Kardiak siroz, siroz rahatsızlığının türlerinden biri olmaktadır. Diğer siroz türlerine göre daha az rastlanan kardiak siroz, konjestif siroz olarak da geçmektedir. Bu rahatsızlığın ana nedeni kronik kalp yetmezliği olmaktadır. Kalp yetmezliği bulunan kişilerde karaciğer bölümüne düzgün kan akımı olmadığı için karaciğer zarar görmektedir. Ancak bu noktada hastalığın belirtilerini alkole bağlı siroz ile karıştırmamak gerekmektedir. Kardiak siroz, yaşlı kişilerde daha sık görülmektedir. Bunun sebebi kalp yetmezliği riskinin daha fazla olmasıdır. 

Karaciğerde nasıl bir tahribat olur

Kardiak siroz hastalarında fibröz birikimler meydana çıkmaya başlamaktadır. Bu durumda karaciğer hücreleri zarar görmekte ve ölmektedirler. Kalp yetmezliğine bağlı olduğu için zaman içerisinde gelişim göstermektedir. Kardiak siroz olan hastalarda karaciğer normalden daha büyük hale gelmektedir. 

Kardiak siroz tedavisi

Kardiak siroz tedavisinde öncelikli hedef kalp yetmezliğinin çözümü olmaktadır. Kalp yetmezliği tedavi edilmeye başlandığı zaman iç organlar üzerinde yaptığı olumsuz etkide ortadan kalkmaya başlayacaktır. Bu dönemde hasta aşırı kilolu ise diyet yapması iyileşme sürecinde pozitif bir tablo ortaya koyabilecektir. Hasta alkol kullanıyor ise bu dönemde artık kullanmaması gerekmektedir. Kalp yetmezliğinin tedavisi sağlandıktan sonra karaciğer üzerindeki tahribatın düzeltilmesi için tedavi yolu izlenmesi gerekmektedir. 
]]>
Siroz Etyolojisi https://www.sirozhastaligi.com/siroz-etyolojisi.html Wed, 05 Dec 2018 09:18:22 +0000 Siroz etyolojisi, karaciğerde deformasyona neden olan unsurları ifade eden bir terimdir. Karaciğer deformasyonuna bağlı, bağ dokusu gelişmesi, karaciğerin sertleşmesi ve küçülmesi sonucu karaciğer hücrelerinde azalma meydan Siroz etyolojisi, karaciğerde deformasyona neden olan unsurları ifade eden bir terimdir. Karaciğer deformasyonuna bağlı, bağ dokusu gelişmesi, karaciğerin sertleşmesi ve küçülmesi sonucu karaciğer hücrelerinde azalma meydana gelir ve bunun neticesinde siroz olarak nitelendirilen klinik tablo ortaya çıkar.

Başlıca Siroz Etyolojisi

B, C ve Delta virüsü gibi viral enfeksiyonlara bağlı hastalıkların kronikleşmesi sonucu ve de Şistozomiyos adlı parazitin neden olduğu enfeksiyona bağlı olarak siroz oluşmaktadır. Parazit enfeksiyonuna bağlı siroz Kuzey Afrika ve Mısır'da sık görülür. Sifiliz(Frengi) Hastalığının neden olduğu enfeksiyon ise  yeni doğanlarda siroz oluşumuna neden olur.

Alkolün karaciğer hastalıklarıyla ilişkisi 200 yıldır bilinmektedir. Siroz etyolojisi göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizde ve doğuda Hepatit B ve C virüslerinin siroz yapan nedenler arasında ön planda olduğu, batıda ve Amerika'da ise aşırı alkol tüketiminin siroz yapan sebeplerin başında geldiği görülür.

Siroz etyolojisinin yukarıda belirttiğimiz en sık rastlanılan nedenleri yanında, vücudumuzda demir ve de bakır metabolizmalarındaki bozukluklardan kaynaklanan ve genetik sebepler sonucunda ortaya çıkan, Wilson, Byler, Galaktozemi ve Trozinemi gibi hastalıklarda, karaciğerde siroz oluşumuna sebebiyet vermektedir.

Ayrıca immun bozukluklar ile alerjik fenomenin neden olduğu, en çok 45-50 yaş arası kadınlarda görülen, ama neden kaynaklandıkları bilinmeyen Primer Bilier Siroz ve Otoimmun Hepatite bağlı siroz çeşitleri mevcuttur.

Bunların haricinde, kalp yetmezliğine bağlı olarak ortaya çıkan, karaciğerde bulunan iç ve dış safra yollarındaki tıkanıklık sonucu oluşan, bazı ilaçlar ve toksinler gibi kimyasal ajanların neden olduğu, By-Pass türü ameliyatlar sonucu gelişen, Hindistan'da çocukluk çağında görülen ve kaynağı bilinmeyen durumlar, karaciğerde siroz oluşumuna sebep olmaktadır.

Yukarıda anlattığımız siroz etyolojisi sonucu oluşan karaciğer sirozu, sinsi bir hastalıktır ve çoğu zaman belirti vermeden ilerler. Ancak kan, idrar, gaita testleri ve ultrason muayenesiyle tanı konulabilir.
]]>
Siroz Komplikasyonları https://www.sirozhastaligi.com/siroz-komplikasyonlari.html Thu, 06 Dec 2018 03:33:48 +0000 Siroz Komplikasyonları; siroz hastalığı çok ciddi bir hastalık olup karaciğerin hasarı ile sonuçlanan bir hastalıktır. Karaciğer vücudun çok önemli bir organı olup, enzim, hormon gibi bir çok mekanizmanın kurucusudur. Karaci Siroz Komplikasyonları; siroz hastalığı çok ciddi bir hastalık olup karaciğerin hasarı ile sonuçlanan bir hastalıktır. Karaciğer vücudun çok önemli bir organı olup, enzim, hormon gibi bir çok mekanizmanın kurucusudur. Karaciğerde oluşacak bir hasar da ise ciddi anlamda vücutta komplikasyonlar şekillenir. Bu komplikasyonlar derinin pigment değişiminden tutun sindirim sistemindeki aksamalara kadar hepsini içine kapsar. Bu durum ve neticeler sonucunda ise vücut sağlıklı mekanizması bozularak çökmeye başlar. 

Siroz Komplikasyonları; 
 • Deride, gözlerde ve idrarda sarılık belirmesi
 • Hepatik ensefalopati
 • Karaciğer yetmezliği
 • Hepatorenal sendrom
 • Gastrointestinal sistem bozukluğu
 • Hematolojik bozukluk
 • Enfeksiyonlar
 • Splenomegali ve hipersplenizm 
 • Hepatosellüler karsinom
 • Asit ve spontan bakteriyel peritonitis 
Siroz komplikasyonları vücudun bir çok sistemini kapsamakla birlikte en çok karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuklukları şekillenmektedir. Bunların yanı sıra kalpte, beyinde ve bağırsaklarda da harabiyetler söz konusudur. Gastrointestinal sistem bozukluğuna bağlı olarak dışkı renk değişikli, karın şişkinliği meydana gelmektedir. Kalp kası etkilenerek aritmi, spazm gibi bir takım işlev bozuklukları şekillenmektedir. Siroz komplikasyonlarından en bariz belirgin olgu ise sarılıktır. Sarılık olgusunda, karaciğer safra sıvısı bilirubinin deri, mukoza ve göz gibi yapılarda birikmesi ile kendini gösterir. İdrar ve dışkıda sarı renge boyanmaktadır. Karaciğer hasarı ile karaciğerin kan hücrelerini üreten metabolizzması da bozulmakta ve hematolojik bozukluklar (anemi, trombosit eksikliği gibi) şekillenmektedir. Siroz komplikasyonlarından bir diğeri de vücut sıvı dengesinin ve hematolojik bozukların şekillenmesi sonucu sıvıların damarda tutulamayıp karın bölgesinde birikmesi ve karın şişmesidir. Tüm bu komplikasyonlar karaciğer hücrelerin hasar görmesi sonucu meydana gelmektedir. 
]]>
Karaciğer Sirozu Nedir https://www.sirozhastaligi.com/karaciger-sirozu-nedir.html Thu, 06 Dec 2018 03:53:59 +0000 Karaciğer sirozu nedir dersek ilk akla gelen şey karaciğer tahribatıdır. Zamanla karaciğer sertleşir ve küçülür ve fonksiyonunu yerine getiremez hale gelir. Karaciğerin dönüşsüz hasarına karaciğer sirozu denir. Değiş Karaciğer sirozu nedir dersek ilk akla gelen şey karaciğer tahribatıdır. Zamanla karaciğer sertleşir ve küçülür ve fonksiyonunu yerine getiremez hale gelir. Karaciğerin dönüşsüz hasarına karaciğer sirozu denir. Değişik hastalıklara ve sebeplere bağlı olarak karaciğerde farklı farklı seviyelerde hasarlar meydana gelir. Bu hasar görme durumu devam ettiği sürece karaciğerin yapısında ilginç farklılıklar oluşur. Kanama sarılık ve karında su toplanması asit ve enfeksiyon vücut atıklarının birikmesine neden olduğu için karaciğer sirozu koma gibi ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir. Bu noktada hayat kurtarıcı tek seçenek hastaların karaciğerini ameliyatla alınıp yerine sağlıklı bir karaciğer naklinin yapılması gerekir

Karaciğer sirozunun kişiye verdiği rahatsızlıklar nelerdir

Karaciğer sirozu nedir bunun  bir sürü farklı, farklı nedenleri vardır. Bunlardan en yaygın olanı viral enfeksiyonlardır. Hepatit C ve B türünde alkollün etkisi büyüktür. Toksik maddelere maruz kalınması bitkisel ilaçların karaciğerdeki bakır ve demir birikimi karaciğer sirozuna neden olan sebeplerden biridir. Safra yollarındaki blokajın giderilmemesi yıllarca süren karaciğer hasarını meydana getirir. Sorun yaratan etmenlerin zamanında giderilmemesi ve tedavi edilmemesi sonucunda siroz ortaya çıkar ve genelde hastalığın seyrini değiştirmek için çok geç kalınmış olur. 

Karaciğer sirozunun belirtileri

Karaciğer sirozu  nedir hücrelerinin farklılaşması ile başlayan ve karaciğerin fonksiyonlarını yitirdiği sirozun belirtileri erken ve geç dönem olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Birincisi erken dönem belirtileri nelerdir önce onları öğrenelim Kişide aşırı halsizlik ve yorgunluk ve aynı zamanda bir uyuklama hali vardır. Gözlerde ve idrarda sarılaşma hafifde olsa ayaklarda şişkinlik ve kaşıntı oluşur. Annemi düşük hemoglobin seviyesi yani kansızlık bu hastalarda sık görülür. Birde geç dönem belirtilerine bakalım bu dönemde genelde tedavi için geç kalınmış ve hastaların şikayetleri ağırlaşmış durumdadır. Hastalar genelde kan kusarlar. Ve karında sıvı toplanması ve asit oluşur. Aynı zamanda vücutta kolayca morluklar oluşmaya başlar ve hastada kanama eğilimi fazlalaşır. Ve hastalar genelde koyu renkli idrar yaparlar. Genelde hastalarda bilinç bulanıklığı ve KOMA hali görülür. Böbrek bozukluğu ve karaciğer kanseri gibi birçok yaşamı tehdit eden komplikasyonların  yanında getirdiği enfeksiyonların hızla bir şekilde vücuda dağıldığı görülür. 

Karaciğer sirozu ile yaşamak nasıl olmalıdır

Karaciğer siroz nedir siroz önemli bir hastalıktır. Ancak sirozla yaşamayı öğrenmek gerekir. Bu hastalığın derecelendirilmesi ve uygun tedavinin belirlenmesi için bir karaciğer uzmanı ile birlikte görüşmek ve değerlendirme yapılması gerekir. Erken fark edilen sirozda belirtilerin şiddetine bağlı olarak haftalık düzenli karaciğer fonksiyon testlerinin yapılması gerekir. Kronik karaciğer hastaları genelde bilinçsiz oldukları için yedikleri gıdalardan yağ ve proteinleri tamamen çıkarmaktadır Oysaki bu neden fazla kilo kaybına neden olur bu durumda hastalığı ilerlemesine neden olur. Yapılması gereken şeylerin başında alkolden uzak durulması gerektiğini söylemiştik. Bu hastaların virüse bağlı olarak ağır egzersiz yapmamaları gerekir. Bu söylediklerimiz sürekli ve zorunlu yatak istirahati anlamına gelmemelidir. Yetersiz kan pıhtılaşması ve kanama eğilimine bağlı olarak birebir yapılan temaslı spolardan hastanın kaçınması gerekir. Karaciğer yetersiz olduğu için rastgele kullanılan ilaçlar karaciğere ve tüm vücudu zarar verir. Bu sebepten dolayı doktora danışmadan herhangi bir ilaç yada vitamin takviyesi kullanmamalıdır. 


]]>
Karından Su Alınması Siroz https://www.sirozhastaligi.com/karindan-su-alinmasi-siroz.html Thu, 06 Dec 2018 22:29:37 +0000 Karından Su Alınması Siroz: Sirozun ortaya çıkış nedeni karaciğer bozukluğudur. Karaciğerin iltihaplanması sonucu organda büyüme başlar. Bunun devamında karaciğerde katılaşma meydana gelir, zamanla bu katılaşma bütün orga Karından Su Alınması Siroz: Sirozun ortaya çıkış nedeni karaciğer bozukluğudur. Karaciğerin iltihaplanması sonucu organda büyüme başlar. Bunun devamında karaciğerde katılaşma meydana gelir, zamanla bu katılaşma bütün organa yayılır. Safra yolları ve toplar damarda bu durum baskı yapar. Karaciğerin dokularında oluşan katılaşma, kan dolaşımını ve safra akımını güç hale getirir. Organın iltihaplanması ile başlayan bu sürecin sonunda, kan akışındaki bozulma ve safra akışındaki problemden dolayı görevini yerine getiremez hale gelir, karında su toplanmaya başlar. 

Karın zarı periton olarak adlandırılır. Peritondan içeri su sızması ile karın su toplamaya başlar. Bu sürece karından su alınması siroz tedavisi denir. Karın üzerine konulan parmağa, diğer elin parmağı ile vurulması suretiyle su toplaması anlaşılır.

Karında Su Toplamasının Belirtileri:

İdrarda azalma görülür, tansiyon düşer. Alkol kaynaklı karaciğer sirozu söz konusu ise hastalık çok daha kötü bir prognoz çizer. Vücudun bir çok yerinde kanamalar görülür, yüzde damarlar belirginleşir, Basur da ve burunda kanama gerçekleşir. Kaslarda ağrı ve ayakta şişme meydana gelir. Parmağınızla şiş olan bölgeye basıldığında kanın çekildiği ve bir müddet o bölgede kanlanma olmadığı görülmektedir. Hastada sürekli bir heyecan hali ve kalp çarpıntısı gözlenir.

Sirozda, Karından Su Alınması Süreci Ve Tedavisi:

Karından su alınması siroz hastalığında iğnelerle yapılabilir. Tehlikeli ve ağır bir hastalık olmasına rağmen tedavi edilemeyen bir hastalık değildir. Önemli olan her hastalıkta olduğu gibi sirozda da erken teşhis çok önem taşır.
Karından su boşaltılması işlemi trokar iğnelerle gerçekleştirilir. Karının sol tarafında, böbrekle, kalçanın üst çıkıntısında ki bölge anestezi yolu ile uyuşturulur. Genel anesteziye gerek görülen operasyonlarda olabilir. Uyuşturulan bölgeye iğnelerle girilerek su dışarı boşaltılır. Bu süreçte hasta alkol kullanıyorsa hemen bırakması tedavi açısından çok olumlu bir gelişmedir.
]]>
Kriptojenik Siroz https://www.sirozhastaligi.com/kriptojenik-siroz.html Fri, 07 Dec 2018 05:44:25 +0000 Kriptojenik siroz nedeni bilinmeyen siroz hastalığına denir. Karaciğer hayati görevler üstlenen bir organdır. Kanın temizlenmesinden vücuttaki zararlı maddelerin yok edilmesine kadar çok önemli görevleri bulunmaktadır. Bu kadar Kriptojenik siroz nedeni bilinmeyen siroz hastalığına denir. Karaciğer hayati görevler üstlenen bir organdır. Kanın temizlenmesinden vücuttaki zararlı maddelerin yok edilmesine kadar çok önemli görevleri bulunmaktadır. Bu kadar önemli olan karaciğer bazı olumsuzluklar yada genetik faktörlerden kaynaklanan nedenlerle hasarlanır, nodüller, yaralar oluşmaya başlar. Hastalık fark edilmez ve ilerlerse, karaciğer hasarları dahada artarak siroz durumu oluşur. Siroza neden olarak bir çok faktör vardır. Bunlar yapılan tetkiklerle bulunur. Ancak bir grup var ki ne yapılırsa yapılsın hastalığı oluşturan neden bulunamaz. Bundan dolayı kriptojenik sirozda uygulanan tedavi yöntemi, diğer siroz hastalarında yapılan tedavi gibidir. Hastalığın nedeni bilinmediği için nasıl bir tedavi izleneceği konusunda da net bir yöntem yoktur. Hastalığı tetikleyen etmenler bulunamadığı için sürekli tekrarlayarak tedavi sürecini de uzatmaktadır. Kriptojenik siroz ilk dönemlerinde önemli bir belirti vermez, bu nedenle de oldukça ilerlediği dönemlerde rahatsızlık yaratarak ortaya çıkar. Kriptojenik sirozun nedenleri diğer sirozlarda olduğu gibidir.

Kriptojenik siroz nedenleri
 • Karaciğerde bakırın birikmesi gibi nedenlerle olduğu düşünülmekte 
 • Kalıtsal rahatsızlıklar
 • vücudun savunma sisteminde meydana gelen olumsuzluklarla
 • Ülkemizdeki en çok görülen nedeni viral hepatitlerdir. Hepatit C ve hepatit B
 • Karaciğer yağlanması
 • Aşırı miktarda alkol tüketimi  
 • Safra kanallarında meydana gelen sertleşmeler, tıkanmalar ve yaraların oluşması
 • Bir takım parazitler
 • Vücutta biriken demir
Bütün imkanlar kullanılarak günümüzde yapılan klinik araştırmalara rağmen kriptojenik siroz hastalığının sebepleri ortaya konamamıştır. Bu hastalığı yaşayan kişiler, sirozlu hastalar arasında % 16 lık kesimi tutar. Doktorlar hastalık tanısını koymak için, bir takım kan tahlilleri isterler ayrıca görüntüleme yöntemlerinden biri olan MR ile de teşhis koyabilirler.
]]>
Siroz İçin Şifalı Bitkiler https://www.sirozhastaligi.com/siroz-icin-sifali-bitkiler.html Fri, 07 Dec 2018 12:41:23 +0000 Siroz İçin Şifalı Bitkiler, Siroz karaciğerde bulunan kronik bir hastalık türüdür. Vücudumuzdaki diğer organlar gibi karaciğer de oldukça önemlidir. Fakat karaciğerde meydana gelen siroz hastalığı bu organın
Siroz İçin Şifalı Bitkiler, Siroz karaciğerde bulunan kronik bir hastalık türüdür. Vücudumuzdaki diğer organlar gibi karaciğer de oldukça önemlidir. Fakat karaciğerde meydana gelen siroz hastalığı bu organın görevini yapmasına izin vermemektedir. Bu hastalık çoğunlukla aşırı alkol tüketimi ve sigara tüketiminden meydana gelmektedir. Bu hastalığın bir çok belirtileri vardır. Genel belirtileri kişilerde yorgunluk, iştah kaybı, mide bulantısı, kusma, ateş, kaşıntı, ishal, midede kanama, aşırı kilo kaybı, sarılık ve aşırı karın ağrısı olmaktadır. Bu şikayetlerle doktora giden kişilere ilk olarak kan tahlilleri yapılmaktadır. Kan tahlili sonrasında herhangi bir problemden şüphelenilmesi durumunda biyopsi yapılabilmektedir. Biyopsi uygulanması için kişilere ilk olarak yatış yapılır ve ardından biyopsi yapılacak bölge uyuşturulur. Uyuşturulan bölgeden karaciğere ulaşılarak doku örneği alınır. Siroz hastalığına yakalanan kişide tedavi uygulansa bile iyileşmesi ve eski sağlığına dönmesi imkansızdır. Bu aşamadan sonra hastaya bazı tedaviler uygulanarak hastalığın daha da ilerlemesi önlenir.

Siroz için şifalı bitkiler nelerdir nasıl uygulanır

Siroz hastalığı genel olarak tedavi edilemeyen bir hastalıktır fakat ilaçlar sayesinde ilerlemesi engellenir. Bundan dolayı çoğu kişi ilaç yerine bitkisel ve evde kendi hazırladığı doğal şeylerle hastalığın ilerlemesini engellemektedir. Şimdi sizlere siroz için birkaç şifalı bitkiler tavsiye edeceğim.
 • Kimyon tohumu: Bir bardak su içerisine iki yemek kaşığı yoğurt ve iki yemek kaşığı kimyon tohumu eklenerek karıştırılır. İsteğe bağlı olarak içerisine tuz ekleyebilirsiniz. Bu bitkisel karışımı günlük olarak sabah ve aksam iki kere için. Ayrıca midede siroz nedeniyle oluşan ağrıları hafifletir, sindirimi hızlandırır ve sirozun ilerlemesine engel olur.
 • Ispanak ve havuç: 3 adet havuç ile bir kaç ıspanak yaprağı iyice yıkandıktan sonra iyice ezilir ve suyu çıkartılır. Daha sonra bir süzgeç yardımıyla iyice süzülür. Günde 2 bardak içilmesi durumunda siroz belirtileri hafifleyerek vücudun demir ihtiyacı karşılanmış olur. Böylece hastalığa karşı savaşır ve ilerlemesini önler.
 • Deve dikeni: Çoğu hastalıkta olduğu gibi siroz hastalığına karşı savaş açan en güzel bitkisel çözüm olmaktadır. Genellikle her bitkisel ilaçların içerisine konulmaktadır. İçerisinde bulunan antioksidan sayesinde siroz hastalığı geriler. Deve dikeni kullanımı sayesinde karaciğerde güçlenme görülür ve karaciğere zarar veren etkenleri ortadan kaldırır. Bir miktar deve dikeni tohumunu ezerek su içerisine koyun. Böylece kaynamaya bırakın ve kaynama işleminden sonra ılıması için bir kenarda bekletin. Ilık hale gelen karışımı gün içerisinde mutlaka tüketin. Böylece siroza neden olan sıkıntıların önüne geçer ve yenileme gözlemlenerek karaciğerde temizleme sağlar.
 • Papaya tohumu: Papaya tohumlarını güzelce ayırt edin ve bir miktar su içerisine koyun. Daha sonra içerisine yarım limonun suyu eklenir ve iyice karıştırılır. Her gün taze bir şekilde yapılarak 2 bardak tüketilmesi durumunda karaciğerdeki hastalıkların iyileşmesini sağlar.
]]> Siroz Çeşitleri https://www.sirozhastaligi.com/siroz-cesitleri.html Sat, 08 Dec 2018 02:35:54 +0000 Siroz çeşitleri, siroz denildiğinde bit çok çeşidiyle aklımıza gelmektedir. Karaciğer sirozu ve safra sistemine bağlı olan sirozları birbirine karıştırmamak gerekir. Karaciğer sirozu ikiye ayrılmaktadır. Büyük yumrulu Siroz çeşitleri, siroz denildiğinde bit çok çeşidiyle aklımıza gelmektedir. Karaciğer sirozu ve safra sistemine bağlı olan sirozları birbirine karıştırmamak gerekir. Karaciğer sirozu ikiye ayrılmaktadır. Büyük yumrulu siroz ve küçük yumrulu siroz olmak üzere. Büyük yumrulu sirozlar genellikle hepatit sonrasında ve doku hücrelerinin ölmesiyle oluşurken, küçük yumrular alkolik ve portal sirozlardan oluşmaktadır. Safra sistemine bağlı olan sirozlar ise, safra yollarında oluşan iltihaplardan kaynaklı olmaktadır. 

Siroz Çeşitleri
 • Alkolik Siroz: Hastalarda en sık karşılaşılan siroz çeşididir. Bu durum genellikle uzun bir süre alkol kullanımı ve protein eksikliğine dayalı dengesiz beslenmeden dolayı görülmektedir. Yetersiz beslenme ve fazla alkol kullanımı sonucunda karaciğer hücreleri asar görerek bunu zamanla siroza çevirmektedir. Protein yönünden zengin içerikli bir beslenme planı uygulayan ve aşırı alkol tüketen bir bireyde siroz oluşum riski daha düşük olmaktadır. Alkolik siroz başlangıç aşamasında karaciğerde büyüme görülür ve rengi sarararak sertleşmeye başlar. Böylece karaciğer hücrelerinin neredeyse hepsi bozulmaya başlar. Bu hastalık evresinde alkol tüketiminden uzak durulması hastalığın hafiflemesinde etkilidir. Hastalığın kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Sadece hastalığın daha ileriye gitmesini önlemek adına bazı ilaç takviyesi yapılabilir. Bunun yanında alkolü bırakmak bu siroz çeşidinin en büyük tedavilerinden birisidir. Hastanın bütün vitaminler açısından desteklenmesi gerekmektedir.
 • Postnekroit Siroz: en sık rastlanılan ikinci siroz çeşidi de  Postnekroit sirozdur. Bu hastalığın kesin bir sebebi bulunmamakla birlikte, belirtileri normal siroz belirtileri ile aynıdır. Genellikle genç yaşlarda görülen bu hastalıkta bazı zehirlenmeler ve enfeksiyonel hastalıklara rastlanılmaktadır. Bu tip hastalıkta karaciğer incelerek, yüzeyin düzlüğünü kaybedip küçüldüğü görülecektir. Bunun yanı sıra karaciğer organının içerinde adacıklar şeklinde deliklere rastlanılmaktadır. Fakat bunlar işlev görebilecek düzeyde değildir. Karaciğerdeki bozuklukların giderilemediği ve hastalığın tam olarak sebebi bilinmediğinden uygulanacak olan tedavi kalıcı bir çözüm değildir. 
 • Kardiak Siroz: Kalbin sağ tarafındaki rahatsızlıklara bağlı olarak gelişen bir tür siroz hastalığıdır. Pek görülmese de sağ kalp bozuklukları ve sap kalp yetmezliği sonucunda vücuttaki toplardamarın yeteri düzeyde kalbe gidememesi durumunda kanın damarlarda ve karaciğerde birikmesi sonuyla oluşan siroz çeşididir. Bu siroz hastalığı karaciğerde ve karaciğer hücrelerinde zarar vericidir. 
 • Bilier Siroz: Karaciğerde bulunan ancak safra sistemindeki bozukluklarla birlikte ortaya çıkan bir tür siroz çeşididir. Bu durumda hastaların göz çevresinde ve eklem bölgelerinde kabarıklıklara ve sarı lekelere rastlanılmaktadır. Bu hastalığın giderilmesi için kortizon içerikli ilaçlar, şiddetli kaşıntı önleyici ve yatıştırıcı ilaçların kullanımı tavsiye edilmektir. Bunun dışında hastanın vitamin eksiklerinin giderilmesi için bol bol meyve tüketmesi gerekmektedir.
]]>
Çocuklarda Siroz https://www.sirozhastaligi.com/cocuklarda-siroz.html Sat, 08 Dec 2018 15:24:02 +0000 Çocuklarda siroz, siroz her yaşta ortaya çıkabilecek kronik bir hastalıktır. Yetişkinlerde başta alkole bağlı oluşabilirken, çocuklarda doğumdan itibaren ortaya çıkması mümkündür. Çocuklarda siroz bir çok nedene ba Çocuklarda siroz, siroz her yaşta ortaya çıkabilecek kronik bir hastalıktır. Yetişkinlerde başta alkole bağlı oluşabilirken, çocuklarda doğumdan itibaren ortaya çıkması mümkündür. Çocuklarda siroz bir çok nedene bağlı gelişebilir. Hepatit, vücuda giren virüsler veya doğuştan karaciğer hasarı gibi durumlar bu nedenler arasında yer almaktadır. Siroz, karaciğerin hasarlanması ve görevlerini yerine getirememesi sonucu oluşan hastalığa denir. Karaciğerin vücut için çok sayıda hayati önem taşıyan görevleri vardır. Kan şekerini düzeyde tutmak, proteinlerin dönüşümü aynı zamanda zehirli atıkların atılmasına kadar kişi vücudunda önemli işler yapar. Karaciğer hasar görünce hücreleri zamanla erir ve küçülmeye başlar, böylece kişi için bu görevleri yerine getiremez. Çocuklarda siroz genel olarak hepatit nedenine bağlı gelişir. Yine bu görevlerin yerine gelmemesi sonucu çocuğun gelişiminde ciddi sıkıntılar ortaya çıkar. Hepatit B taşıyıcısı da zamanla karaciğer hasarı yaşayabilir ayrıca diğer hepatit virüsleri de aynı sorunlara yol açar. Çocuklarda siroz için bilinen bir nedende vücutlarında bazı enzimlerin eksik olması olarak saptanmıştır. Çocuklarda siroz ani bir muayene sırasında fark edilerek saptanır. Yapılan bazı tetkikler sonucu karaciğer ait değerler yüksek çıkar yada muayene esnasında çocukta karaciğer büyüklüğü fark edilmesi mümkün olur.

Çocuklarda siroz belirtileri nelerdir
 • Çocukta kilo kaybı,
 • Kusma,
 • İştahsızlık,
 • Parmak uçlarında genişleme,
 • Tırnak renginde bozukluk,
 • Büyüme ve gelişmede gerileme,
 • Cilt renginde sarılık ve cilt problemleri,
 • Bunlarla birlikte karaciğerin K vitamini yapamamasına bağlı olarak sindirim kanaması da bu belirtiler arasında yer alır.
]]>